bocap123's Recent Activity

 1. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Quyết toán thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

  Doanh nghiệp khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH sang công ty cổ phần và ngược lại hoặc từ doanh nghiệp tư nhân nên công...

  Diễn đàn: Rao vặt linh tinh

  23/7/17 lúc 16:05
 2. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Hướng dẫn quyết toán thuế đối với cá nhân không cư trú

  Cá nhân không cư trú là cá nhân không thỏa mãn điều kiện cá nhân cư trú theo quy định của Pháp luật. Những cá nhân không cư trú khi khấu...

  Diễn đàn: Rao vặt linh tinh

  22/7/17 lúc 06:35
 3. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Tìm hiểu về công văn 4092/TCT-DNL của Tổng Cục Thuế

  Ngày 05 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4092/TCT-DNL trả lời Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Cục thuế Thành phố Hà Nội về...

  Diễn đàn: Rao vặt linh tinh

  21/7/17 lúc 06:35
 4. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Miễn thuế, giảm thuế tài nguyên và thủ tục miễn giảm

  Theo luật thuế tài nguyên, doanh nghiệp, hộ gia đình hoạt động trong lĩnh vực khai thác tài nguyên trong một số trường hợp cụ thể được...

  Diễn đàn: Rao vặt linh tinh

  20/7/17 lúc 06:34
 5. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Quy định về Bảng giá tính thuế tài nguyên cho doanh nghiệp

  Ngày 02 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Thông tư 152 hướng dẫn chi tiết về luật thuế tài nguyên. Nhằm mục đích giúp mọi cá nhân,...

  Diễn đàn: Rao vặt linh tinh

  19/7/17 lúc 06:40