bocap123's Recent Activity

 1. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Nguyên tắc kế toán chi tiết tài khoản 214 - Hao mòn TSCĐ

  Tài khoản 214 này dùng để phản ánh tình hình tăng, giảm giá trị hao mòn và giá trị hao mòn luỹ kế của các loại TSCĐ và bất động sản đầu tư...

  Diễn đàn: Rao vặt linh tinh

  26/5/17 lúc 15:04
 2. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Nguyên tắc kế toán tài khoản 128 - Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

  Tài khoản 128 dùng để phản ánh số hiện có và tình hình biến động tăng, giảm của các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (ngoài các khoản...

  Diễn đàn: Rao vặt linh tinh

  25/5/17 lúc 15:17
 3. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Một số giao dịch kinh tế chủ yếu liên quan trực tiếp đến TK 213

  TK 213 TSCĐ vô hình được dùng để phản ánh tình hình tăng giảm của TSCĐ vô hình trong DN. IAC xin giới thiệu một số trường hợp kế toán đặc...

  Diễn đàn: Rao vặt linh tinh

  24/5/17 lúc 16:29
 4. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Cách thức hạch toán chi tiết tài khoản 217 – BĐS đầu tư ( Phần 2 )

  Tài khoản 217 Bất động sản đầu tư là tài khoản phản ảnh sự biến động của bất động sản đầu tư trong DN. IAC xin giới thiệu một số trường...

  Diễn đàn: Rao vặt linh tinh

  23/5/17 lúc 17:01
 5. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Phương pháp kế toán giao dịch kinh tế chủ yếu của TK 212

  IAC Hà Nội xin chia sẻ cách thức hạch toán chi tiết cho tài khoản 212 - TSCĐ thuê hoạt động để giúp các kế toán viên có được kiến thực tốt...

  Diễn đàn: Rao vặt linh tinh

  22/5/17 lúc 16:41
 6. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Cách hạch toán chi tiết tài khoản 171 - giao dịch mua bán trái phiếu

  Tài khoản 171 này dùng để phản ánh các giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ phát sinh trong kỳ. Tài khoản này chỉ ghi nhận giá trị...

  Diễn đàn: Rao vặt linh tinh

  21/5/17 lúc 17:04
 7. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Một số giao dịch kinh tế chủ yếu của TK 156 ( Phần 3)

  IAC Hà Nội giới thiệu chi tiết về TK 156 và cách thức hạch toán của TK này để giúp các kế toán viên có được kiến thức tổng quan về tài...

  Diễn đàn: Rao vặt linh tinh

  20/5/17