bocap123's Recent Activity

 1. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Hướng dẫn lập báo cáo tài chính bằng Excel năm 2015

  Một số kế toán gặp khó khăn khi lập báo cáo tài chính bằng Excel. IAC Hà Nội xin hướng dẫn các bạn lập báo cáo tài chính bằng Excel năm...

  Diễn đàn: Rao vặt linh tinh

  22/9/17 lúc 06:30
 2. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Hướng dẫn lập báo cáo tài chính bằng Excel năm 2015

  Một số kế toán gặp khó khăn khi lập báo cáo tài chính bằng Excel. IAC Hà Nội xin hướng dẫn các bạn lập báo cáo tài chính bằng Excel năm...

  Diễn đàn: Rao vặt linh tinh

  22/9/17 lúc 06:29
 3. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Công văn 4604 của tổng cục thuế về chính sách thu tiền sử dụng đất

  Cá nhân, doanh nghiệp có vướng mắc về việc xác định chính sách thu tiền sử dụng đất, cụ thể là vấn đề miễn tiền chậm nộp tiền sử dụng...

  Diễn đàn: Rao vặt linh tinh

  21/9/17 lúc 07:05
 4. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Công văn 4608 của tổng cục thuế về hỗ trợ doanh nghiệp dùng chứng thư số

  Doanh nghiệp có vướng mắc về việc hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng chứng thư số Nacencomm. Để làm rõ vấn đề này, IAC Hà Nội xin chia sẻ lại...

  Diễn đàn: Rao vặt linh tinh

  21/9/17 lúc 06:29
 5. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Công văn 4600 của tổng cục thuế về phí bảo vệ môi trường

  Quy định của Pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính đối với phí bảo vệ môi trường như thế nào? Để làm rõ vấn đề này, IAC Hà Nội xin chia...

  Diễn đàn: Rao vặt linh tinh

  20/9/17 lúc 06:28
 6. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Công văn 4593 của tổng cục thuế về bán tài sản cho thuê tài chính

  Một số doanh nghiệp có vướng mắc về vấn đề chính sách thuế đối với việc bán tài sản cho thuê tài chính. Để làm rõ vấn đề này, IAC Hà Nội...

  Diễn đàn: Rao vặt linh tinh

  20/9/17 lúc 06:21
 7. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Công văn 4591 của tổng cục thuế tỉnh Đồng Nai về chính sách thuế

  Một số doanh nghiệp gặp vướng mắc về các vấn đề liên quan đến chính sách thuế. Để làm rõ vấn đề này, IAC Hà Nội xin chia sẻ lại công văn...

  Diễn đàn: Rao vặt linh tinh

  19/9/17 lúc 06:34
 8. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Công văn 4591 của tổng cục thuế tỉnh Đồng Nai về chính sách thuế

  Một số doanh nghiệp gặp vướng mắc về các vấn đề liên quan đến chính sách thuế. Để làm rõ vấn đề này, IAC Hà Nội xin chia sẻ lại công văn...

  Diễn đàn: Rao vặt linh tinh

  19/9/17 lúc 06:32
 9. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Công văn 1154 của tổng cục thuế về chính sách tiền thuê đất

  Một số độc giả có thắc mắc liên quan đế chính sách tiền thuê đất. Để làm rõ vấn đề này, IAC Hà Nội xin chia sẻ lại công văn số 1154/PC-TCT...

  Diễn đàn: Rao vặt linh tinh

  18/9/17 lúc 07:10
 10. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Công văn 4569 của tổng cục thuế về nguyên tắc điều chỉnh đơn giá đất

  Một số doanh nghiệp có vướng mắc liên quan đến việc áp dụng nguyên tắc điều chỉnh đơn giá đất. Để làm rõ vấn đề này, IAC Hà Nội xin chia sẻ...

  Diễn đàn: Rao vặt linh tinh

  18/9/17 lúc 06:35
 11. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Thời gian, thời hạn và địa điểm nộp báo cáo tài chính 2015

  Nhiều doan nghiệp thắc mắc về các quy định liên quan tới báo cáo tài chính? Thời gian, thời hạn và nơi nộp nộp báo cáo tài chính được quy...

  Diễn đàn: Rao vặt linh tinh

  17/9/17 lúc 12:32
 12. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Công văn 4554 của tổng cục thuế về nội dung mới thông tư 152

  Ngày 03 tháng 11 năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4554/TCT-CS gửi Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn về...

  Diễn đàn: Rao vặt linh tinh

  17/9/17 lúc 12:16