bocap123's Recent Activity

 1. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Nguyên tắc kế toán hạch toán tài khoản 711

  Tài khoản 711 dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. gồm: >>> Xem thêm: dịch vụ...

  Diễn đàn: Rao vặt linh tinh

  25/4/17 lúc 06:39
 2. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Nguyên tắc hạch toán tài khoản 811 theo BTC

  Tài khoản 811 này phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của các...

  Diễn đàn: Rao vặt linh tinh

  23/4/17 lúc 17:39
 3. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 632 (TH 1)

  Theo thông tư 200/2014/TT-BTC, tài khoản 632 - giá vốn bán hàng được dùng để phản ánh trị giá vốn của hàng hóa. Trong trường hợp Doanh...

  Diễn đàn: Rao vặt linh tinh

  21/4/17 lúc 06:40
 4. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Cách hạch toán tài khoản 632 theo phương pháp kê khai thường xuyên

  Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên sẽ được thực hiện chi tiết theo quy trình sau: >>> Xem...

  Diễn đàn: Rao vặt linh tinh

  20/4/17 lúc 06:39
 5. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Nguyên tắc kế toán 635 - chi phí hoạt động tài chính

  Tài khoản 635 phản ánh những khoản chi phí hoạt động tài chính bao gồm các khoản chi phí hoặc các khoản lỗ liên quan đến các hoạt động đầu...

  Diễn đàn: Rao vặt linh tinh

  19/4/17 lúc 06:35