bocap123's Recent Activity

 1. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Kiểm tra việc in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn như thế nào?

  Hóa đơn là giấy tờ chính minh hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ của các Doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc kiểm tra in, phát hành, quản lý...

  Diễn đàn: Rao vặt linh tinh

  23/3/17 lúc 05:39
 2. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  4 vấn đề về hủy hóa đơn hữu ích cho Doanh nghiệp

  Hóa đơn được lập giúp doanh nghiệp xác định hoạt động mua bán sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình. Thế nhưng trong trường hợp lập sai hóa...

  Diễn đàn: Rao vặt linh tinh

  22/3/17 lúc 05:43
 3. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn là thế nào?

  Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn là việc lập khống hóa đơn; cho hoặc bán hóa đơn chưa lập để tổ chức, cá nhân khác lập khi bán hàng hóa, cung...

  Diễn đàn: Rao vặt linh tinh

  21/3/17 lúc 05:40
 4. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn

  Thông thường việc mua bán hàng hóa, dịch vụ, doanh nghiệp cần lập hóa đơn để thực hiện quyết toán thuế. Thế nhưng, có những trường hợp...

  Diễn đàn: Rao vặt linh tinh

  19/3/17 lúc 16:28
 5. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Các hình thức ghi ký hiệu để nhận dạng hóa đơn

  Tổ chức khi in, phát hành hóa đơn quy ước các ký hiệu nhận dạng trên hóa đơn do mình phát hành để phục vụ việc nhận dạng hóa đơn trong quá...

  Diễn đàn: Rao vặt linh tinh

  18/3/17 lúc 06:14
 6. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Cục thuế bán hóa đơn do Cục Thuế đặt in thế nào?

  Hóa đơn do Cục Thuế đặt in được bán theo giá bảo đảm bù đắp chi phí gồm: giá đặt in và phí phát hành. Cục trưởng Cục Thuế quyết định và...

  Diễn đàn: Rao vặt linh tinh

  17/3/17 lúc 05:42