Giáo dục

Toán 7 trang 76 Tập 2 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

Duới đây là các thông tin và kiến thức về Bài 44 trang 76 sgk toán 7 tập 2 hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Trọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 76 Tập 2 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 76. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

Toán 7 trang 76 Tập 2 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

– Toán lớp 7 trang 76 Tập 2 (sách mới):

 • Giải Toán lớp 7 trang 76 Tập 2 (Kết nối tri thức)

  Xem lời giải

 • Giải Toán lớp 7 trang 76 Tập 2 (Chân trời sáng tạo)

  Xem lời giải

 • Giải Toán lớp 7 trang 76 Tập 2 (Cánh diều)

  Xem lời giải

– Toán lớp 7 trang 76 Tập 1 (sách mới):

 • Giải Toán lớp 7 trang 76 Tập 1 (Kết nối tri thức)

  Xem lời giải

 • Giải Toán lớp 7 trang 76 Tập 1 (Chân trời sáng tạo)

  Xem lời giải

 • Giải Toán lớp 7 trang 76 Tập 1 (Cánh diều)

  Xem lời giải

Lưu trữ: Giải Toán lớp 7 trang 76 sách cũ

Video Giải Bài 44 trang 76 SGK Toán 7 tập 2 – Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên VietJack)

Bài 44 (trang 76 SGK Toán 7 tập 2): Gọi M là điểm nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB, cho đoạn thẳng MA có độ dài 5cm. Hỏi độ dài MB bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Điểm M thuộc đường trung trực của AB

⇒ MA = MB (định lí thuận)

Vì MA = 5cm nên MB = 5cm

Kiến thức áp dụng

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài 7 khác:

 • Mục lục Chương III: Quan Hệ Giữa Các Yếu Tố Trong Tam Giác. Các Đường Thẳng Đồng Quy Của Tam Giác
 • Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng – Luyện tập (trang 76-77)
 • Bài 44 (trang 76 SGK Toán 7 tập 2): Gọi M là điểm nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB, cho đoạn thẳng MA có …

 • Bài 45 (trang 76 SGK Toán 7 tập 2): Chứng minh đường thẳng PQ được vẽ như trong hình 43 đúng là đường trung trực của …

 • Bài 46 (trang 76 SGK Toán 7 tập 2): Cho ba tam giác cân ABC, DBC, EBC có chung đáy BC. Chứng minh ba điểm A, D, E thẳng hàng.

 • Bài 47 (trang 76 SGK Toán 7 tập 2): Cho hai điểm M, N nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB. Chứng minh ΔAMN = Δ BMN.

 • Bài 48 (trang 77 SGK Toán 7 tập 2): Hai điểm M và N cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy. Lấy điểm L …

 • Bài 49 (trang 77 SGK Toán 7 tập 2): Hai nhà máy được xây dựng bên bờ một con sông tại hai địa điểm A và B (h.44). …

 • Bài 50 (trang 77 SGK Toán 7 tập 2): Một con đường quốc lộ cách không xa hai điểm dân cư (h.45). Hãy tìm bên đường đó một …

 • Bài 51 (trang 77 SGK Toán 7 tập 2): Cho đường thẳng d và điểm P không nằm trên d. Hình 46 minh họa cho cách dựng …

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 7 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 7 có đáp án

Kiến Thức Y Khoa

Xin chào các bạn, tôi là người sở hữu website Kiến Thức Y Khoa. Tôi sử dụng content AI và đã chỉnh sửa đề phù hợp với người đọc nhằm cung cấp thông tin lên website https://kienthucykhoa.edu.vn/.

Related Articles

Back to top button