Wiki

“Bao Bì” trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

What is Packaging in English: Definition and Anh-Viet Examples

Vocabulary has always been one of the most challenging aspects for English learners. Many of you have asked how to remember certain words forever. To achieve this, it’s important to understand the words deeply and know their related words or topics. To help you with this, we will provide detailed articles on every vocabulary word in English. And today, let’s explore the phrase “packaging” in English and find the answer to “What is packaging in English: definition and Anh-Viet examples?”

1. Definition of Packaging in English

 • “Packaging in English is primarily referred to as the noun “Packing,” pronounced as /ˈpæk.ɪŋ/. Packing can stand alone as a subject of a sentence or combine with other nouns or adjectives to form a noun phrase.

 • According to the English definition, packing is a material used to wrap or hold goods for selling or sending somewhere.

 • Besides “packing,” we can also use other related nouns such as “wrapping” or “packaging” to refer to the external covering of an object.

Packaging in English

Image: Packaging in English

To get a clearer understanding of packaging in English, let’s look at some examples:

 • “I think if the food is pre-wrapped, we can inspect the packaging.”
  (Tôi nghĩ nếu thực phẩm được gói trước, chúng ta có thể kiểm tra bao bì.)

 • “Linda usually visits my online store to buy cardboard packing and home removal boxes.”
  (Linda thường ghé thăm cửa hàng trực tuyến của tôi để mua bao bì các tông và hộp tháo dỡ tại nhà.)

 • “The design team which includes Alex and Jose is currently working on a new package design.”
  (Nhóm thiết kế bao gồm Alex và Jose hiện đang thiết kế một bao bì mới.)

 • “My packing is pink and I love it so much because it’s my favorite color.”
  (Bao bì của tôi có màu hồng và tôi rất thích nó vì đó là màu yêu thích của tôi.)

 • “My father said that it was so important not to take more than the dose recommended on the packing.”
  (Cha tôi nói rằng điều rất quan trọng là không được uống nhiều hơn liều khuyến cáo trên bao bì.)

 • “The “Panda” brand with its black and white packaging was born in 1978.”
  (Thương hiệu “Panda” với bao bì đen trắng ra đời vào năm 1978.)

 • “This tin of milk is so “modern” because its packaging changes color when our milk’s gone off.”
  (Hộp sữa này rất “hiện đại” vì bao bì của nó thay đổi màu sắc khi sữa của chúng ta hết hạn.)

 • “My grandfather said that if I bought rice, as it held up so well, I would try to buy it in bulk to save money on packaging.”
  (Ông tôi nói rằng nếu tôi mua gạo, vì nó giữ được rất tốt, hãy cố mua với số lượng lớn để tiết kiệm tiền đóng gói.)

 • “I’m Felipe, founder of Lucia’s Life – a boutique, branding and packaging firm in Dan Phuong.”
  (Tôi là Felipe, người sáng lập của Lucia’s Life – một công ty chuyên về hàng hoá, nhãn hiệu và bao bì tại Đan Phượng.)

 • “They hired Ha Noi City book packing business Love Book to produce further series.”
  (Họ đã thuê công ty bao bì sách Love Book để xuất bản nhiều truyện hơn nữa.)

 • “Alex always looks at the art on the cover, the lyrics and the packaging, and he reads newspaper reviews and watches excerpts.”
  (Alex luôn nhìn hình ngoài bìa, lời nhạc, mẫu mã bao bì, và đọc lời phê bình trên báo và xem các đoạn trích ngắn.)

Packaging in English

Image: Packaging in English

2. Related Words and Phrases in English

 • A related collocation to packaging in English is “to send somebody packing,” which means to tell someone or dismiss someone. Let’s look at the following examples to understand this fixed phrase better:

 • “The company sent Alex packing because of his bad work performance.”
  (Công ty đã đuổi Alex đi vì công suất làm việc của anh ấy không tốt.)

 • “So many workers were sent packing because of harsh new environmental rules.”
  (Rất nhiều công nhân đã bị sa thải vì quy tắc khắc nghiệt của môi trường làm việc mới.)

Besides, we also have other words and phrases related to packaging in English, such as:

VocabularyMeaning
Plastic bagBao bì nilon
To wrapBọc một thứ gì đó
PaperGiấy
Bundle/sackBọc
Envelope/Cover/SheathVỏ bọc
GarmentLớp vỏ bọc
Glass-paperGiấy ráp
BoxHộp
BagTúi
WrapperGiấy bọc
RibbonRuy băng
Scotch tape/ Cellophane tapeBăng keo, băng dính

Collocation: Send somebody packing in English

Image: Collocation: Send somebody packing in English

If you’re not sure where to learn English, how to achieve good results, or if you want to study without spending too much money, come to us “Kienthucykhoa.com.” We will help you supplement the necessary vocabulary and difficult grammar concepts. English is highly diverse, and a word can have many different meanings depending on the context. Without careful study, it’s easy to get confused between meanings or words. But don’t worry, Kienthucykhoa.com is here for you. We will help you thoroughly understand the meanings of English words and expand your knowledge. Happy learning!

Kiến Thức Y Khoa

Xin chào các bạn, tôi là người sở hữu website Kiến Thức Y Khoa. Tôi sử dụng content AI và đã chỉnh sửa đề phù hợp với người đọc nhằm cung cấp thông tin lên website https://kienthucykhoa.edu.vn/.

Related Articles

Back to top button