Wiki

Một số bài toán tổng tỉ, hiệu tỉ lớp 4 Bài tập Toán 4 – Download.vn

Một số bài toán tổng tỉ, hiệu tỉ lớp 4 hướng dẫn các em học sinh lớp 4 nhận biết các dạng bài tập toán tổng tỉ, hiệu tỉ. Qua đó, giúp các em ôn tập, làm quen với một số dạng Toán tổng tỉ, hiệu tỉ để chuẩn bị cho bài thi cuối học kì 2 năm 2022 – 2023 thật tốt.

Ngoài ra, còn cung cấp một số lỗi thường gặp khi giải dạng Toán tổng tỉ, hiệu tỉ, giúp các em tránh được những sai sót không đáng có trong quá trình làm bài. Mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Kienthucykhoa.com.

I. Hướng dẫn giải toán lớp 4 – Dạng hiệu tỉ

1. Cách giải chung

Các bước giải:

 • Bước 1: Tìm hiệu hai số (nếu ẩn hiệu)
 • Bước 2: Tìm tỉ số (nếu ẩn tỉ)
 • Bước 3: Vẽ sơ đồ
 • Bước 4: Tìm hiệu số phần bằng nhau
 • Bước 5: Số bé = Hiệu : Hiệu số phần x số phần của số bé
 • Bước 6: Số lớn bằng = Số bé + Hiệu

2. Trường hợp đặc biệt

Đề bài nhiều bài toán không cho dữ kiện đầy đủ về hiệu và tỉ số mà có thể cho dữ kiện như sau:

 • Thiếu hiệu (cho biết tỉ số, không có biết hiệu số)
 • Thiếu tỉ (cho biết hiệu số, không cho biết tỉ số)
 • Cho dữ kiện thêm, bớt số, tạo hiệu (tỉ) mới tìm số ban đầu

Với những bài toán cho dữ kiện như vậy, cần tiến hành thêm một bước chuyển về bài toán cơ bản.

3. Các dạng Toán cơ bản

3.1. Dạng toán hiệu – tỉ cơ bản:

Bài tập 1: Tuổi Mẹ hơn tuổi An là 20 tuổi. Tuổi mẹ bằng 7/2 tuổi An. Hỏi mỗi người bao nhiêu tuổi ?

Giải
Theo đề bài ta có sơ đồ :

   Số lớn
    |
    |
    |
--------+--------> Hiệu
    |
--------+--------> Số bé
    |
    |
   Số nhỏ

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là : 7 – 2 = 5 (phần)

Số tuổi của An là : (20 : 5) x 2 = 8 (tuổi)

Số tuổi của mẹ An là : 8 + 20 = 28 (tuổi)

Đáp số : An: 8 tuổi; Mẹ: 28 tuổi

3.2. Dạng toán hiệu (ẩn) – tỉ:

Bài tập 2 : Hình chữ nhật có chiều dài bằng 3/2 chiều rộng. Nếu tăng chiều rộng 20m thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Tính diện tích của hình chữ nhật ?

Giải
Theo đề bài ta có sơ đồ:

 1. Chiều dài
 2. Chiều rộng
 3. Hiệu chiều dài và chiều rộng

Theo đề bài, hiệu chiều dài và chiều rộng là 20m

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là : 3 – 2 = 1 (phần)

Chiều dài của hình chữ nhật là: 20 x 3 = 60 (m)

Chiều rộng của hình chữ nhật là : 20 x 2 = 40 (m)

Diện tích của hình chữ nhật là: 60 x 40 = 2 400 (m)

Đáp số : 2 400 m

3.3. Dạng toán hiệu – tỉ (ẩn):

Bài tập 3: Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất đựng ít thùng thứ hai 24 l dầu. Biết 5 lần thùng thứ nhất bằng 3 lần thùng thứ hai. Hỏi mỗi thùng đựng bao nhiêu lít dầu ?

Giải
5 lần thùng I bằng 3 lần II => Tỉ số của thùng thứ nhất và thùng thứ hai là 3/5.

Theo đầu bài ta có sơ đồ

...

4. Bài tập vận dụng

4.1. Dạng toán biết hiệu – tỉ:

Bài 1: Tìm hai số biết tỉ số của chúng bằng 4/7 và nếu lấy số lớn trừ đi số bé thì được kết quả bằng 360.

Bài 2: An có nhiều hơn Bình 12 quyển vở. Tìm số vở của mỗi bạn. Biết rằng số vở của An gấp 4 lần số vở của Bình.

Bài 3: Hiện nay mẹ hơn con 28 tuổi. Biết rằng 3 năm sau tuổi của con bằng 3/7 tuổi mẹ. Hỏi hiện nay mỗi người bao nhiêu tuổi?

4.2. Dạng toán hiệu bị ẩn:

Bài 4: Tìm hai số có tỉ số là 1/9, biết rằng số lớn là số có ba chữ số và nếu xóa chữ số 4 ở hàng trăm của số lớn thì được số bé.

Bài 5: Số thứ nhất bằng 2/5 số thứ hai. Tìm hai số đó? Biết rằng nếu viết thêm vào số thứ nhất 120 đơn vị và bớt số thứ hai đi 243 đơn vị thì hai số bằng nhau.

Bài 6: Một HCN có chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Tính chu vi và diện tích của HCN đó biết nếu chiều rộng thêm 21 cm và giữ nguyên chiều dài thì HCN đó trở thành hình vuông.

Kiến Thức Y Khoa

Xin chào các bạn, tôi là người sở hữu website Kiến Thức Y Khoa. Tôi sử dụng content AI và đã chỉnh sửa đề phù hợp với người đọc nhằm cung cấp thông tin lên website https://kienthucykhoa.edu.vn/.

Related Articles

Back to top button