Giáo dục

Giải Toán 11 trang 17 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp Giải bài tập toán 11 trang 17 hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Trọn bộ lời giải bài tập Toán 11 trang 17 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều sẽ giúp học sinh lớp 11 dễ dàng làm bài tập Toán 11 trang 17. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

Giải Toán 11 trang 17 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

 • Giải Toán 11 trang 17 Kết nối tri thức

  Xem lời giải

 • Giải Toán 11 trang 17 Chân trời sáng tạo

  Xem lời giải

 • Giải Toán 11 trang 17 Cánh diều

  Xem lời giải

Lưu trữ: Giải Toán 11 trang 17 Bài 1 (sách cũ)

Video Bài 1 trang 17 SGK Đại số 11 – Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên VietJack)

Bài 1 (trang 17 SGK Đại số 11): Hãy xác định giá trị của x trên đoạn [-π ; 3π2] để hàm số y = tan x:

a. Nhận giá trị bằng 0;

b. Nhận giá trị bằng 1;

c. Nhận giá trị dương;

d. Nhận giá trị âm.

Lời giải:

a) Hàm số y = tan x nhận giá trị bằng 0.

Suy ra: tan x = 0 => x = kπ, (k ∈ ℤ)

Vì x ∈ [-π ; 3π2] chọn k ∈ {-1; 0; 1}

Với k = -1 => x = -π => tan(-π) = 0 (thỏa mãn)

Với k = 0 => x = 0 => tan0 = 0 (thỏa mãn)

Với k = 1 => x = π => tan(π) = 0 (thỏa mãn)

Vậy x ∈ {-π; 0; π} thì hàm số y = tan x nhận giá trị bằng 0 trên [-π ; 3π2].

b) Hàm số y = tan x nhận giá trị bằng 1

Suy ra: tan x = 1 => x = π4 + kπ, (k ∈ ℤ)

Vì x ∈ [-π ; 3π2] chọn k ∈ {-1; 0; 1}

Với k = -1 => x = −3π4 => tan−3π4 = 1 (thỏa mãn)

Với k = 0 => x = π4 => tanπ4 = 1 (thỏa mãn)

Với k = 1 => x = 5π4 => tan5π4 = 1 (thỏa mãn)

Vậy x ∈ −3π4; π4;5π4 thì hàm số y = tan x nhận giá trị bằng 1 trên [-π ; 3π2].

c) Dựa vào đồ thị

tan x > 0 khi x ∈ −π;−π2∪0;π2∪π;3π2

d) Dựa vào đồ thị

Ta thấy tan x < 0 khi x ∈ −π2;0∪π2;π

Kiến thức áp dụng

Các bài giải bài tập Toán 11 Đại số Bài 1 khác:

 • Trả lời câu hỏi Toán 11 Đại số Bài 1 trang 4 : Sử dụng máy tính bỏ túi, hãy tính ….

 • Trả lời câu hỏi Toán 11 Đại số Bài 1 trang 6 : Hãy so sánh các giá trị sinx ….

 • Bài 1 (trang 17 SGK Đại số 11):Hãy xác định các giá trị của x trên đoạn…

 • Bài 2 (trang 17 SGK Đại số 11):Tìm tập xác định của các hàm số…

 • Bài 3 (trang 17 SGK Đại số 11):Dựa vào đồ thị của hàm số y = sin x, hãy vẽ…

 • Bài 4 (trang 17 SGK Đại số 11):Chứng minh rằng sin(2 + kπ)…

 • Bài 5 (trang 18 SGK Đại số 11):Dựa vào đồ thị hàm số y = cosx,…

 • Bài 6 (trang 18 SGK Đại số 11):Dựa vào đồ thị hàm số y = sin x,…

 • Bài 7 (trang 18 SGK Đại số 11):Dựa vào đồ thị hàm số y = cos x,…

 • Bài 8 (trang 18 SGK Đại số 11):Tìm giá trị lớn nhất của các hàm số…

Các bài giải bài tập Toán 11 Đại số Chương 1 khác:

 • Bài 1: Hàm số lượng giác
 • Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản
 • Bài 3: Một số phương trình lượng giác thường gặp
 • Ôn tập chương 1
 • Tiếp theo: Toán 11 Đại số Chương 2
 • Bài 1: Quy tắc đếm

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 75.000 câu trắc nghiệm Toán 11 có đáp án
 • Hơn 50.000 câu trắc nghiệm Hóa 11 có đáp án chi tiết
 • Gần 40.000 câu trắc nghiệm Vật lý 11 có đáp án
 • Kho trắc nghiệm các môn khác

Kiến Thức Y Khoa

Xin chào các bạn, tôi là người sở hữu website Kiến Thức Y Khoa. Tôi sử dụng content AI và đã chỉnh sửa đề phù hợp với người đọc nhằm cung cấp thông tin lên website https://kienthucykhoa.edu.vn/.

Related Articles

Back to top button