Wiki

Giải Toán lớp 4 trang 7 (sách mới) | Kết nối tri thức, Chân trời sáng

Invite you to see the general list Giải bài tập toán lớp 4 trang 7 hottest synthesized by Medical Knowledge

Với giải bài tập Toán lớp 4 trang 7 sách mới Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay, chi tiết sẽ giúp học sinh lớp 4 biết cách làm bài tập Toán lớp 4 trang 7.

Giải Toán lớp 4 trang 7 (sách mới) | Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

 • Giải Toán lớp 4 trang 7 Kết nối tri thức

  Xem lời giải

 • Giải Toán lớp 4 trang 7 Chân trời sáng tạo

  Xem lời giải

 • Giải Toán lớp 4 trang 7 Cánh diều

  Xem lời giải

Lưu trữ: Giải Toán lớp 4 trang 7 (sách cũ)

Giải Toán lớp 4 trang 7 – Cô Thanh Huyền (Giáo viên VietJack)

Giải Toán lớp 4 trang 7 Bài 1 Tính giá trị biểu thức (theo mẫu):

a)

a6 x a 56 x 5 = 30 7 10

b)

b18 : b 2 3 6

c)

aa + 56 50 26 100

d)

b97 – b 18 37 90

Lời giải:

a)

a6 x a 56 x 5 = 30 76 x 7 = 42 106 x 10 = 60

b)

b18 : b 218 : 2 = 9 318 : 3 = 6 618 : 6 = 3

c)

aa + 56 5050 + 56 = 106 2626 + 56 = 82 100100 + 56 = 156

d)

b97 – b 1897 – 18 = 79 3797 – 37 = 60 9097 – 90 = 7

Giải Toán lớp 4 trang 7 Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

a) 35 + 3 x n với n = 7;

b) 168 – m x 5 với m = 9;

c) 237 – (66 +x ) với x = 34;

d) 37 x (18 : y) với y = 9.

Lời giải:

a) Nếu n = 7 thì 35 + 3 x n = 35 + 3 x 7 = 56

b) Nếu m = 9 thì 168 – m x 5 = 168 – 9 x 5 = 123

c) Nếu x = 34 thì 237 – (66 +x ) = 237 – (66 +34) = 137

d) Nếu y = 9 thì 37 x (18 : y) = 37 x (18 : 9) = 74

Giải Toán lớp 4 trang 7 Bài 3: Viết vào ô trống theo mẫu

c Biểu thức Giá trị của biểu thức 58 x c40 77 + 3 x c 6(92 – c) + 81 066 x c + 32

Lời giải:

+) Nếu c = 7 thì 7 + 3 × c = 7 + 3 × 7 = 7 + 21 = 28 ;

+) Nếu c = 6 thì (92 – c) + 81 = (92 – 6) + 81 = 86 + 81 = 167 ;

+) Nếu c = 0 thì 66 × c + 32 = 66 × 0 + 32 = 0 + 32 = 32.

Ta có bảng kết quả như sau:

c Biểu thức Giá trị của biểu thức 58 x c40 77 + 3 x c28 6(92 – c) + 81167 066 x c + 3232

Giải Toán lớp 4 trang 7 Bài 4: Một hình vuông có độ dài cạnh là a.

Gọi chu vi hình vuông là P, ta có:

P = a x 4

Hãy tính chu vi hình vuông với:

a = 3cm; a = 5dm; a = 8m

Lời giải:

Nếu a = 3cm thì P = a × 4 = 3 × 4 = 12 (cm);

Nếu a = 5dm thì P = a × 4 = 5 × 4 = 20 (dm);

Nếu a= 8m thì P = a × 4 = 8 × 4 = 32 (m).

Giải bài tập Biểu thức có chứa một chữ

 • Giải bài tập Toán lớp 4 trang 8: Biểu thức có chứa một chữ
 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 4. Biểu thức có chứa một chữ
 • Giải Toán 4 VNEN Bài 3: Biểu thức có chứa một chữ
 • Trắc nghiệm Toán lớp 4 Biểu thức có chứa một chữ (có đáp án)

Tham khảo giải Vở bài tập Toán lớp 4:

 • Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 5. Luyện tập

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 4 hay, chi tiết khác:

 • Giải Toán lớp 4 trang 9, 10 Các số có sáu chữ số
 • Giải Toán lớp 4 trang 10 Luyện tập
 • Giải Toán lớp 4 trang 11, 12 Hàng và lớp
 • Giải Toán lớp 4 trang 13 So sánh các số có nhiều chữ số
 • Giải Toán lớp 4 trang 13, 14 Triệu và lớp triệu
 • Giải Toán lớp 4 trang 15 Triệu và lớp triệu (tiếp theo)

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Toán lớp 4:

 • Giải Vở bài tập Toán lớp 4
 • Top 80 Đề thi Toán lớp 4 có đáp án
 • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 4

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 có đáp án

Kiến Thức Y Khoa

Xin chào các bạn, tôi là người sở hữu website Kiến Thức Y Khoa. Tôi sử dụng content AI và đã chỉnh sửa đề phù hợp với người đọc nhằm cung cấp thông tin lên website https://kienthucykhoa.edu.vn/.

Related Articles

Back to top button