Wiki

Gọi Tên Các Chất Na2O, CaO, K2O, BaO … – Thphandangluu-danang

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp K2o đọc là gì hay nhất và đầy đủ nhất

Gọi tên các chất Na2O, CaO, K2O, BaO, Al2O3, CuO, FeO, Fe2O3, Fe3O4, PbO?

Cách gọi tên:

-Oxit Bazo:Na2O, CaO, K2O, BaO, Al2O3, CuO, FeO, Fe2O3, Fe3O4, PbO, MgO, ZnO.

-Oxit axit:CO2, SO2, SO3, Al2O3, N2O5, P2O3, P2O5, NO2.

Trả lời (3)

 • Trả lời:

  -Oxit Bazo:

  Na2O: Natri Oxit

  CaO: Canxi Oxit

  K2O: Kali Oxit

  BaO: Bari Oxit

  Al2O3: Nhôm Oxit

  CuO: Đồng (II) Oxit

  FeO: Sắt (II) Oxit

  Fe2O3: Sắt (III) Oxit

  Fe3O4: Oxit Sắt từ

  PbO: Chì Oxit

  MgO: Magie Oxit

  ZnO: Kẽm Oxit

  -Oxit axit:

  CO2: Cacbon đioxit (Cacbonic)

  SO2: Lưu huỳnh đioxit (Sunfurơ)

  SO3: Lưu huỳnh trioxit

  Al2O3: Không phải là oxi axit (Cách đọc ở trên)

  N2O5: Đinitơ pentaoxit

  P2O3: Điphotpho trioxit

  P2O5: Điphotpho pentaoxit

  NO2: Nitơ đioxit

  bởi Nguyễn Thanh Tình

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Các câu hỏi mới

  • Một hợp chất có phân tử khối là 40Đvc, được tạo bởi nguyên tố A hoá trị 2 và O . Hãy cho biết A là nguyên tố nào ? cho biết nguyên tử khối Ca=40, Mg=24, S=32.

   giúp t đi mn ơi

   Câu 1: Một hợp chất có phân tử khối là 40Đvc, được tạo bởi nguyên tố A hoá trị 2 và O . Hãy cho biết A là nguyên tố nào ? cho biết nguyên tử khối Ca=40, Mg=24, S=32.

   Câu 2: Biết Rằng 1 đvc = 0,16605.10 mũ âm 23 gam. Nguyên tử X nặng 5,3136.10 mũ âm 23 gam . Tính nguyên tử khối của X , cho biết tên nguyên tố , kí hiệu hoá học của X.

   26/10/2022 | 0 Trả lời

  • Ý nghĩa của công thức hóa học H2O

   27/10/2022 | 2 Trả lời

  • Hộ mik với,plz

   Xác định cách viết nguyên tử của 1 nguyên tố

   28/10/2022 | 1 Trả lời

  • Một hợp chất A được tạo bởi 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 3 nguyên tử oxi và nặng hơn phân tử MgO là 4 lần

   Bài tập hóa giúp với-)

   Một hợp chất A được tạo bởi 2 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 3 nguyên tử oxi và nặng hơn phân tử MgO là 4 lần. Tìm công thức hóa học của hợp chất A

   31/10/2022 | 1 Trả lời

  • Bảng tường trình hóa 8 bài thực hành 3

   help me bro

   09/11/2022 | 0 Trả lời

  • trong các chất sau đây chất nào là đơn chất

   A khí cacbonic do 2 nguyên tố tạo nên là C, O

   B Than chì do nguyên tố C tạo nên

   C Axit clohidric do 2 nguyên tố cấu tạo nên là H, C1

   D Nước do 2 nguyên tố cấu tạo nên H, O

   13/11/2022 | 1 Trả lời

  • Xác định CTHH và tính phân tử khối của hợp chất muối sunfat của sắt có CTHH dạng Fex(SO4)y, trong đó Fe (III), (SO4) (II)

   14/11/2022 | 0 Trả lời

  • Tính số hạt (theo nguyên tử hoặc phân tử) có trong 0,4 mol Fe

   15/11/2022 | 1 Trả lời

  • Làm thế nào để đổi oxit với bazơ tương ứng?

   giúp mình với ạ , mình đang cần gấp

   17/11/2022 | 0 Trả lời

  • Tính hoá trị lưu huỳnh trong các hợp chất sau: SO3,SO2?

   22/11/2022 | 1 Trả lời

  • Xác định công thức hoá học của hợp chất A. Biết trong A có 2 nguyên tử là N và O tỉ lệ khối lượng của N: O 1,71429

   24/11/2022 | 0 Trả lời

  • Lâp phương trình hóa học và cho biết tỉ lệ số nguyên tử phân tử của các chất trong phản ứng sau

   SO2 + O2 —> SO3

   25/11/2022 | 1 Trả lời

  • Giúp mình với

   Tìm công thức hóa học của khí A. Biết tỉ khối A so với khí hidro là 8 lần. Trong A có 75% C và 25% H.

   29/11/2022 | 1 Trả lời

  • Giúp vs ạa

   Xác định thành phần theo khối lượng của các nguyên tố có trong hợp chất AlCl3, KNO3, CaSO4

   14/12/2022 | 0 Trả lời

  • Hóa 8 ét ô ét

   Hỗn hợp A gồm FeO và Fe3O4 . Dùng khí H2 để khử hoàn toàn 37,6 gam A thì thu được 28 gam chất rắn B. Tính % các chất trong A.

   16/12/2022 | 0 Trả lời

  • Đốt một miếng kim loại sắt ngoài không khí. Hỏi khối lượng của miếng kim loại sẽ thay đổi như thế nào so với trước khi đốt?

   Đốt một miếng kim loại sắt ngoài không khí. Hỏi khối lượng của miếng kim loại sẽ thay đổi như thế nào so với trước khi đốt?

   A. Tăng lên

   B. Giảm đi

   C. Không thay đổi

   D. Không thể xác định chính xác

   18/12/2022 | 0 Trả lời

  • Giúp với gấp ạaaa

   Lập công thức hóa học tạo bởi phần trăm khối lượng C bằng 75%, phần trăm khối lượng H bằng 25%, khối lượng mol của hợp chất bằng 16 g/mol.

   18/12/2022 | 0 Trả lời

  • Hòa tan 30 (g) đường vào 150(g) nước ở nhiệt độ 20oC được dung dịch bão hòa. Xác định độ tan (S) của NaCl ở nhiệt độ đó

   Bài 1: Hòa tan 30 (g) đường vào 150(g) nước ở nhiệt độ 20oC được dung dịch bão hòa:

   a) Xác định độ tan (S) của NaCl ở nhiệt độ đó

   b) Tính nồng độ % của dung dịch thu được

   Bài 2: Hòa tan 50 (g) NaCl vào 200(g) nước ở nhiệt độ 20oC được dung dịch bão hòa:

   a)Xác định độ tan (S) của NaCl ở nhiệt độ đó

   b)Tính nồng độ % của dung dịch thu được

   19/12/2022 | 0 Trả lời

  • Câu 1: Lập các PTHH theo các sơ đồ phản ứng sau:

   a/ Fe + ? —-> FeCl3 b/ CO + Fe2O3 ——> Fe + CO2

   c/Na + H2O ——> NaOH + H2 d/ Al(OH)3 ——> Al2O3 + H2O

   e/ Al + ? ——> Al2(SO4)3 + Cu g/ Al2(SO4)3 + NaOH ——> Al(OH)3 + Na2SO4

   Câu 2: Hãy tính:

   a/ Thể tích ở 200C và 1atm của: 0,2 mol CO; 8 g SO3 ; 3.1023 phân tử N2

   b/ Khối lượng của: 0,25mol Fe2O3; 0,15mol Al2O3 ; 3,36 lit khí O2 (đktc)

   c/ Số mol và thể tích của hỗn hợp khí(đktc) gồm có: 8g SO2 ; 4,4g CO2 và 0,1g H2

   Câu 3: Lập các PTHH theo các sơ đồ sau và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, phân tử giữa các chất trong phản ứng.

   a) Cu(OH)2 + Fe(NO3)3 ——-> Cu(NO3)2 + Fe(OH)3

   b) Cu(NO3)2 + Zn ——-> Zn(NO3)2 + Cu

   Câu 4: Khí X có tỉ khối đối với khí oxi là 0,5.Biết rằng X tạo bởi 75% khối lượng là C, còn lại là H. Hãy xác định CTHH của X.

   21/12/2022 | 0 Trả lời

  • Cho Na tác dụng với H2O thu được xút NaOH và khí H2. Viết phương trình hoá học.

   25/12/2022 | 1 Trả lời

  • 1. Phân biệt chất tinh khiết và hỗn hợp. Lấy VD?

   2. Công thức hóa học của đơn chất và hợp chất?3. Neu quy tắc hoa trị? Viết quy tắc cho công thức Ax,Bx? Lập CTHH của hợp chất theo hoá trí4 Hiện tượng vật lý ?Hiện tượng hóa học?5. Phản ứng hóa học là gi? Điều kiện xảy ra phản ứng? Dấu hiệu phản ứng?6. Định luật bảo toàn khối lượng7. Các bước lập phương trình hóa học?8. Định nghĩa: mol, thể tích mol, khối lượng mol, tỉ khối chất khí9. Viết công thức: chuyển đổi giữa lượng chất, chết khi A với khi B và với không khí?

   25/12/2022 | 0 Trả lời

  • Trộn 200ml dung dịch MgCl2 0,5M với 300ml dung dịch NaOH 1M phản ứng vừa đủ. Sau phản ứng lọc kết tủa nung đến khối lượng khụng đổi được m gam chất rắn.

   Bài 1: Trộn 200ml dung dịch MgCl2 0,5M với 300ml dung dịch NaOH 1M phản ứng vừa đủ. Sau phản ứng lọc kết tủa nung đến khối lượng khụng đổi được m gam chất rắn.

   a) Viết pt phản ứng hóa học

   b) Tính m

   c) Tính Cm của các chất có dung dịch sau khi lọc kết tủa ( coi V không đổi )

   Bài 2: Trộn 40ml dung dịch có chứ 16g CuSO4 với 60ml dung dịch có chứ 12g NaOH

   a) Viết pt phản ứng xảy ra

   b) Tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng

   c) Tính nồng độ mol các chất tan có trong dung dịch sau phản ứng, cho rằng thể tích của dd thay đổi không đáng kể

   27/12/2022 | 0 Trả lời

  • Đốt cháy hết 64g đồng cần 32 gam khí oxi tạo ra b gam đồng oxi. Giá trị của b là?

   28/12/2022 | 2 Trả lời

  • Ôn cuối kì

   Trong 0,2 mol nguyên tử Fe có chứa bao nhiêu nguyên tử Fe?

   31/12/2022 | 2 Trả lời

  • Biết rằng 2,3 gam một kim loại R (có hóa trị I) tác dụng vừa đủ với 1,12 lít khí clo ( ở đktc ) theo sơ đồ phản ứng R + Cl2 —> RC

   Làm bài này như nào vậy chỉ mình với?

   Biết rằng 2,3 gam một kim loại R (có hóa trị I) tác dụng vừa đủ với 1,12 lít khí clo ( ở đktc ) theo sơ đồ phản ứng :

   R + Cl2 —> RCl

   a) Xác định tên kim loại R

   b) tính khối lượng hợp chất tạo thành

   27/01/2023 | 0 Trả lời

Kiến Thức Y Khoa

Xin chào các bạn, tôi là người sở hữu website Kiến Thức Y Khoa. Tôi sử dụng content AI và đã chỉnh sửa đề phù hợp với người đọc nhằm cung cấp thông tin lên website https://kienthucykhoa.edu.vn/.

Related Articles

Back to top button