Wiki

Máy tính bảng trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Duới đây là các thông tin và kiến thức về Máy tính bảng tiếng anh là gì hay nhất và đầy đủ nhất

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính bảng để bắt đầu nhận dịch vụ di động.

You may need to restart your tablet in order to start getting mobile service.

support.google

/* Các kiểu tùy chỉnh cũng có thể được viết cho bài viết hiển thị trên máy tính bảng.

/* Custom styles can also be written for articles rendered on a tablet.

support.google

Điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay, xe cộ.

My phone will link to my tablet will link to my computer will link to my car…

OpenSubtitles2018. v3

” Hầu hết máy tính bảng đều có chức năng và tính năng tương tự nhau “, Jakhanwal nói .

” Most tablets have similar types of functions and features, ” Jakhanwal said .

EVBNews

Lưu ý: Thông tin này dành cho máy tính bảng.

Note: This information is for tablets.

support.google

Tất cả nội dung blog đều phải đọc được trên iPad, máy tính bảng hàng đầu.

All blog content needs to be consumable on an iPad, the leading tablet.

Literature

So sánh các máy tính bảng So sánh các máy tính bảng Google Nexus ^ “Nexus 9 Teardown”. iFixit.

Comparison of tablet computers Comparison of Google Nexus tablets Google’s Nexus 9 tablet has been discontinued – The Verge “Nexus 9 Teardown”. iFixit.

WikiMatrix

Vi xử lý này có mặt trên đại đa số điện thoại thông minh và máy tính bảng .

These processors power the vast majority of smartphones and tablets .

EVBNews

* Văn bản màu trắng trên nền đen cho các thiết bị máy tính bảng.

* White text on black background for tablet devices.

support.google

Vậy thì đây là một máy tính bảng iPad.

So here’s the iPad.

ted2019

Lúc đó, một số mẫu máy tính bảng khác nhau cũng sẽ đồng loạt ra mắt .

On that day, several different tablet models will launch .

EVBNews

Máy tính bảng giống cả điện thoại di động và máy tính theo nhiều cách.

Tablets resemble both mobile phones and computers in many ways.

support.google

Trên máy tính bảng: Nhấn và giữ đồng thời nút Giảm âm lượng + Tăng âm lượng trong 5 giây.

On tablets: Press and hold the Volume down + Volume up buttons for 5 seconds.

support.google

Cách sử dụng điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính để kích hoạt YouTube trên TV

How to use your phone, tablet or computer to activate YouTube on TV

support.google

Nếu các máy tính bảng chạy Windows 8 quá đắt, chúng sẽ thất bại .

If Windows 8 tablets are too expensive, they will fail .

EVBNews

Bạn có thể xóa tiện ích con Tìm kiếm khỏi điện thoại hoặc máy tính bảng.

You can remove the Search widget from your phone or tablet.

support.google

Một số Chromebook có thể dùng làm máy tính xách tay hoặc máy tính bảng.

Some Chromebooks can be used either as a laptop or a tablet.

support.google

Trên điện thoại di động hoặc máy tính bảng

On mobile phones or tablets

support.google

Máy tính bảng Chromebook có cùng hệ điều hành như máy tính xách tay Chromebook.

Chromebook tablets have the same operating system as Chromebook laptops.

support.google

Cứ lấy cái máy tính bảng đi.

Just get the tablet!

OpenSubtitles2018. v3

Tháng 9 năm 2015, Amazon phát hành một loạt các máy tính bảng Fire mới với kích thước 7,8 và 10.1 inch.

In September 2015, Amazon released a new range of Fire tablets with 7, 8, and 10.1 inch sizes.

WikiMatrix

Bạn cũng có thể điều khiển YouTube trên PlayStation 3 bằng điện thoại, máy tính bảng hoặc máy tính.

You can also control YouTube on PlayStation 3 with your phone, tablet or computer.

support.google

Samsung Ativ S ^ “Máy tính bảng Samsung ATIV Tab 10.1 Windows RT được công bố”.

List of Windows RT devices Samsung Ativ S “Samsung ATIV Tab 10.1 Windows RT tablet announced”.

WikiMatrix

Vào tháng 9 năm 2014, Google đã chọn HTC để sản xuất máy tính bảng Nexus 9 của mình.

In September 2014, Google selected HTC to make its Nexus 9 tablet.

WikiMatrix

Cái gì di động hơn máy tính xách tay, máy tính bảng hay điện thoại ?

What ‘s more portable than a laptop, tablet, or smartphone ?

EVBNews

Kiến Thức Y Khoa

Xin chào các bạn, tôi là người sở hữu website Kiến Thức Y Khoa. Tôi sử dụng content AI và đã chỉnh sửa đề phù hợp với người đọc nhằm cung cấp thông tin lên website https://kienthucykhoa.edu.vn/.

Related Articles

Back to top button