Linhthuhoang's Recent Activity

Giải pháp Quảng cáo trực tuyến, admarket, Truyền thông trực tuyến, 01/03/21: https://8888bong.com/, https://vn.moony.com/vi/home.html, 30/04/20: Chuyên thuốc kích dục TPHCM
 1. Linhthuhoang đã đăng chủ đề mới.

  Tiêu chuẩn iso 14001 năm 2015 Hệ thống quản lý môi trường

  Sau khi thực hiện những tiêu chuẩn bộ ISO 9000 miêu tả mô phỏng hệ thống quản lý chất lượng, có thể thấy rõ rằng, quá trình PDCA...

  Diễn đàn: Dịch vụ y tế

  26/10/20 lúc 08:25
 2. Linhthuhoang đã đăng chủ đề mới.

  Tiêu chuẩn quốc tế ISO 22000

  Giới thiệu về ISO 22000 năm 2005, Tổ chức ISO (ISO) đã giới thiệu ISO 22000, một hệ thống quản lý thực phẩm an toàn có thể kiểm tra được có...

  Diễn đàn: Dịch vụ y tế

  23/10/20 lúc 05:33