phuc loc's Recent Activity

  1. phuc loc đã trả lời vào chủ đề Khóa học Tesol tại Talent.

    Chào bạnChứng chỉ Tesol in class nó thuộc về chứng chỉ nghiệp vụ giảng dạy sư phạm Anh văn, nó không giống chứng chỉ IELTS hay Toeic đâu...

    20/6/19 lúc 08:33