thietbinamduong02's Recent Activity

 1. thietbinamduong02 đã trả lời vào chủ đề Thanh lý đầu đọc mã vạch Symbol LI4278.

  Thanh lý đầu đọc mã vạch Symbol LI4278 < Liên hệ 08.16.15.3333> Giá tiền 5.490.000 vnđ Hiệu năng quét 1D xuất sắc Cung cấp tốc độ quét...

  15/2/19 lúc 01:24
 2. thietbinamduong02 đã trả lời vào chủ đề Thanh lý đầu đọc mã vạch Symbol LI4278.

  Thanh lý đầu đọc mã vạch Symbol LI4278 < Liên hệ 08.16.15.3333> Giá tiền 5.490.000 vnđ Hiệu năng quét 1D xuất sắc Cung cấp tốc độ quét...

  14/2/19 lúc 09:46
 3. thietbinamduong02 đã trả lời vào chủ đề Thanh lý đầu đọc mã vạch Symbol LI4278.

  Thanh lý đầu đọc mã vạch Symbol LI4278 < Liên hệ 08.16.15.3333> Giá tiền 5.490.000 vnđ Hiệu năng quét 1D xuất sắc Cung cấp tốc độ quét...

  14/2/19 lúc 06:48
 4. thietbinamduong02 đã trả lời vào chủ đề Thanh lý đầu đọc mã vạch Symbol LI4278.

  Thanh lý đầu đọc mã vạch Symbol LI4278 < Liên hệ 08.16.15.3333> Giá tiền 5.490.000 vnđ Hiệu năng quét 1D xuất sắc Cung cấp tốc độ quét...

  13/2/19 lúc 02:41