Học thi chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS online

Thảo luận trong 'Tuyển sinh - Giáo dục - Đào tạo'

Quảng cáo trực tuyến admarket, Truyền thông trực tuyến, 08/09/22: https://8888bong.com/, https://www.188bongda.net/
 1. samira172

  samira172 New Member

  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  0
  Học môi giới bất động sản là hành trang kiến thức cơ bản nhất để bạn hành nghề môi giới, tư vấn, kinh doanh dịch vụ bất động sản. Trong đó có các phần như pháp luật, kỹ năng môi giới, quy trình môi giới, kỹ năng và quy trình quản lý sàn. Khóa học môi giới bất động sản có thể tóm lại theo quy trình dưới đây:

  [​IMG]
  Phần 1. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

  (Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản bao gồm 3 phần: Kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên môn và thực hành, kiểm tra cuối khóa)

  I. Kiến thức cơ sở (tổng thời lượng là 32 tiết học), bao gồm các chuyên đề và nội dung sau đây:

  1. (Chuyên đề 1): Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản bao gồm các nội dung chính như sau:
  [​IMG]

  a) Pháp luật về kinh doanh bất động sản;

  b) Pháp luật về đất đai và các quy định liên quan đến giao dịch bất động sản tại Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành;

  c) Pháp luật về nhà ở và các quy định liên quan đến giao dịch bất động sản tại Luật Nhà ở và các văn bản hướng dẫn thi hành;

  d) Các quy định liên quan đến giao dịch bất động sản tại Bộ Luật Dân sự;

  đ) Quy định pháp luật về thuế, phí trong giao dịch bất động sản trong Pháp luật về thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  2. (Chuyên đề 2): Thị trường bất động sản bao gồm các nội dung chính như sau:

  a) Tổng quan về bất động sản và thị trường bất động sản;

  b) Phân loại thị trường bất động sản;

  c) Các yếu tố của thị trường bất động sản;

  d) Xu hướng phát triển của thị trường bất động sản;

  đ) Vai trò của Nhà nước đối với thị trường bất động sản;

  e) Giá trị và giá cả bất động sản.

  3. (Chuyên đề 3): Đầu tư kinh doanh bất động sản (8 tiết) bao gồm các nội dung chính như sau:

  a) Những vấn đề cơ bản về đầu tư kinh doanh bất động sản;

  b) Trình tự, thủ tục thực hiện một dự án đầu tư kinh doanh bất động sản;

  c) Nội dung các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản;

  d) Hợp đồng trong hoạt động kinh doanh bất động sản;

  đ) Thông tin và hồ sơ bất động sản.

  4. (Chuyên đề 4) Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động gồm các nội dung chính sau:

  a) Các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản;

  b) Các phương thức, thủ đoạn rửa tiền thường gặp trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản;

  c) Các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản;

  d) Các giao dịch đáng ngờ và cách nhận biết giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản;

  đ) Hướng dẫn về báo cáo, cung cấp và lưu trữ thông tin.

  II. Kiến thức chuyên môn về môi giới bất động sản bao gồm các chuyên đề và nội dung sau đây:
  [​IMG]

  1. (Chuyên đề 1): Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản (8 tiết) gồm các nội dung chính như sau:

  a) Giới thiệu về dịch vụ môi giới bất động sản;

  b) Vai trò của môi giới bất động sản trong thị trường bất động sản;

  c) Nguyên tắc hoạt động môi giới bất động sản;

  d) Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản và yêu cầu chuyên môn của nhà môi giới bất động sản;

  đ) Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nghề môi giới bất động sản;

  e) Kinh nghiệm của các nước về dịch vụ môi giới bất động sản;

  g) Đạo đức nghề nghiệp của nhà môi giới bất động sản.

  2. (Chuyên đề 2): Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản gồm các nội dung chính như sau:

  a) Thu thập thông tin về cung, cầu bất động sản;

  b) Xác định đối tượng và các bên tham gia thương vụ môi giới bất động sản;

  c) Lập hồ sơ thương vụ môi giới;

  d) Thời hạn và những bước thực hiện thương vụ môi giới;

  đ) Marketing bất động sản;

  e) Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong giao dịch bất động sản;

  g) Tổ chức và quản lý văn phòng môi giới bất động sản;

  h) Kỹ năng soạn thảo hợp đồng.

  III. Thực hành và kiểm tra cuối khóa :

  1. Thực hành: Nghiên cứu thực tế hoạt động môi giới bất động sản tại văn phòng môi giới bất động sản hoặc sàn giao dịch bất động sản và viết báo cáo thu hoạch.

  2. Kiểm tra cuối khóa bao gồm nội dung phần kiến thức cơ sở và phần kiến thức chuyên môn:

  Hình thức kiểm tra: Bài luận, trắc nghiệm hoặc kết hợp.


  Phần 2. CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC ĐIỀU HÀNH SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

  (Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức điều hành sàn giao dịch bất động sản bao gồm 3 phần: Kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên môn và thực hành, kiểm tra cuối khóa)
  [​IMG]

  I. Kiến thức cơ sở: Tổng thời lượng tiết học, các chuyên đề và nội dung chính của từng chuyên đề thực hiện như quy định tại mục I Phần I của Phụ lục này.

  II. Kiến thức chuyên môn về điều hành sàn giao dịch bất động sản (tổng thời lượng là 24 tiết học) bao gồm các chuyên đề và nội dung sau đây:

  1. (Chuyên đề 1): Tổ chức điều hành sàn giao dịch bất động sản (8 tiết), bao gồm các nội dung chính như sau:

  a) Giới thiệu về sàn giao dịch bất động sản;

  b) Vai trò của sàn giao dịch bất động sản trong thị trường bất động sản;

  c) Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;

  d) Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản;

  đ) Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản;

  e) Điều kiện của người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản;

  g) Thông tin về bất động sản và kinh doanh bất động sản qua sàn giao dịch;

  h) Tổ chức các dịch vụ tại sàn giao dịch bất động sản.

  - Ngoài ra, Viện có các gói quà tặng đính kèm như: Marketing, Phong Thủy địa lý…

  Qua lớp đào tạo này các bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận qua sát hạch kiến thức chuyên môn về bất động sản. Đó là điều kiện để thi chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và quản lý sàn giao dịch bất động sản.
  :
  Đang tải...

Chia sẻ trang này