Wiki

Cách thuyết phục người khác làm điều gì đó trong tiếng Anh – Jaxtina

Through this article kienthucykhoa.edu.vn would like to share with you information and knowledge about Thuyết phục tiếng anh là gì best and most complete

Thuyết phục người khác là một trong những kĩ năng quan trọng mà ai cũng nên tìm hiểu. Tuy nhiên, làm thế nào để thuyết phục ai đó làm gì vừa lịch sự lại hiệu quả thì không phải ai cũng biết. Hôm nay bạn hãy cùng tìm hiểu chủ đề thú vị này với Jaxtina nhé!

1. Từ và cụm từ

Trước khi Jaxtina giới thiệu đến bạn các cách thường dùng để thuyết phục người khác, bạn hãy chú ý một vài từ và cụm từ sau nhé!

Từ/ Cụm từ Phiên âm Nghĩa tiếng Việt Ví dụ pressure (n) /ˈpreʃ.ər/ áp lực

Lately, James has put lots of pressure on his staff.

Gần đây, James đã gây ra rất nhiều áp lực cho nhân viên của anh ấy.

carrot and stick (phr) /ˈkær.ət ənd stɪk/ cà rốt và cây gậy (ý chỉ thưởng, phạt)

He often uses the carrot and stick approach with his children.

Anh ấy thường sử dụng cách thưởng phạt đối với con cái.

bait (n) /beɪt/ mồi

Her company offered a free holiday as the bait to customers.

Công ty của cô ấy đưa ra một kì nghỉ miễn phí như một mồi nhử khách hàng.

nag (v) /næɡ/ rầy la, cằn nhằn

My mum’s always nagging me to clean my room.

Mẹ luôn cằn nhằn tôi chuyện dọn dẹp phòng.

entice (v) /ɪnˈtaɪs/ lôi kéo

People are enticed into this job because of high salaries.

Mọi người bị lôi kéo vào công việc này bởi mức lương cao.

>> Mời bạn xem ngay các trung tâm tiếng Anh Hồ Chí Minh

Để nắm chắc hơn các từ vựng ở trên, hãy cùng Jaxtina làm một bài tập nhỏ dưới dây nhé!

Practice 1. Fill in the blanks with the correct form of the words in the box.

(Điền dạng đúng của các từ trong khung.)

pressure carrot and stick bait nag entice

 1. A smell of food has … people to enter the restaurant.
 2. Marry favoured a … approach to teaching.
 3. Workers are under increasing … to work longer hours.
 4. I wish my mom would stop … me from getting married.
 5. They used him as a … to trap the assassin.

Xem đáp án

 1. enticed Câu này ta dịch nghĩa là “Mùi hương của đồ ăn đã … mọi người đến nhà hàng”, nên đáp án phù hợp nhất là entice (lôi kéo) và chia dạng đúng của từ theo thì hiện tại hoàn thành.
 2. carrot and stick Câu này đang nói đến phương pháp dạy học mà Marry yêu thích nên đáp án phù hợp là carrot and stick (thưởng và phạt học sinh).
 3. pressure Dựa vào nghĩa của câu “Các công nhân phải chịu … ngày càng tăng để làm nhiều giờ hơn”, ta thấy đáp án pressure (áp lực) là phù hợp nhất trong câu này.
 4. nagging Câu này hàm ý ước muốn mẹ sẽ không giục hay cằn nhằn tôi về việc kết hôn nữa nên ta chọn từ cần điền là nag, lưu ý chia dạng đúng của từ theo cấu trúc: stop + V_ing (dừng làm gì đó).
 5. bait Câu này dựa vào nghĩa cả câu: “Họ sử dụng anh ta như một … để bắt kẻ sát nhân”, nên đáp án phù hợp là bait (mồi nhử).

2. Các mẫu câu và cấu trúc

Để khích lệ, thuyết phục ai đó làm gì, chúng ta có một số mẫu câu và cấu trúc thông dụng như sau:

Mẫu câu/cấu trúc Nghĩa tiếng Việt Ví dụ Come on!

Thôi nào!

(thường mang tính khích lệ, vực dậy tinh thần người khác.)

Come on! You can do it!

(Thôi nào, bạn làm được mà!)

Could you give me a hand/ a favour? Bạn có thể giúp mình một tay không?

I can’t fix this watch. Could you give me a hand?

(Mình không sửa được cái đồng hồ này. Bạn có thể giúp mình một tay không ?)

You are good/ brilliant at it! Bạn giỏi mà!

Don’t be shy! You are good at working with others.

(Đừng ngại! Bạn giỏi làm việc với mọi người mà!)

Why don’t you + V-inf…? Sao bạn không…?

Why don’t you give it a try?

(Sao bạn không thử một lần?)

Don’t hesitate to V-inf! Đừng ngần ngại làm gì đó.

Don’t hesitate to shine on the stage!

(Đừng ngần ngại tỏa sáng trên sân khấu!)

>> Có thể bạn quan tâm khóa học tiếng Anh doanh nghiệp

Practice 2. Use the given structures to persuade your friend to take part in the cooking contest.

(Sử dụng các cấu trúc đã cho để thuyết phục bạn của bạn tham dự cuộc thi nấu ăn.)

Xem đáp án gợi ý

 • Come on! (Thôi nào!)Why don’t you try taking part in this cooking contest? (Sao bạn không thử tham dự cuộc thi nấu ăn này?)You’re so good at cooking. Just go for it! (Bạn rất giỏi nấu ăn đấy! Cứ đi thôi!)Don’t hesitate to grab this chance! I always have faith in your capacity! (Đừng ngần ngại nắm bắt cơ hội này! Mình luôn có niềm tin vào khả năng của bạn!)

Jaxtina hy vọng bạn sẽ thấy những kiến thức này bổ ích và luyện tập chăm chỉ các từ vựng cũng như mẫu câu để thuyết phục người khác (Persuading someone to do something).

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hãy liên hệ tới hotline của Jaxtina để được giải đáp hoặc bạn cũng có thể đến cơ sở Jaxtina gần nhất để tìm hiểu về các khóa học giao tiếp và luyện thi IELTS, TOEIC cực kỳ hiệu quả. Jaxtina chúc bạn học tiếng Anh thành công!

Kiến Thức Y Khoa

Xin chào các bạn, tôi là người sở hữu website Kiến Thức Y Khoa. Tôi sử dụng content AI và đã chỉnh sửa đề phù hợp với người đọc nhằm cung cấp thông tin lên website https://kienthucykhoa.edu.vn/.

Related Articles

Back to top button