Giáo dục

Giải Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 Kết nối tri thức trang 13 – Bài 48

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về Vở bài tập toán lớp 3 tập 2 trang 13 hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 13 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 Kết nối tri thức. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp. Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Bài 1 trang 13 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 – Kết nối tri thức

Số?

Phương pháp:

– Khi làm tròn số lên đến hàng chục, ta so sánh chữ số hàng đơn vị với 5. Nếu chữ số hàng đơn vị bé hơn 5 thì làm tròn

xuống, còn lại thì làm tròn lên.

– Khi làm tròn số lên đến hàng trăm, ta so sánh chữ số hàng chục với 5. Nếu chữ số hàng chục bé hơn 5 thì làm tròn

xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải:

Bài 2 trang 13 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 – Kết nối tri thức

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Đỉnh núi Khang Su Văn (Lai Châu) cao 3 012 m. Khi làm tròn số đo đó đến hàng trăm:

Nam nói: “Đỉnh núi Khang Su Văn cao khoảng 3 000 m”.

Mai nói: “Đinh núi đó cao khoảng 3 100 m”.

Bạn nói đúng là bạn ……………………………….

Phương pháp:

Khi làm tròn số lên đến hàng trăm, ta so sánh chữ số hàng chục với 5. Nếu chữ số hàng chục bé hơn 5 thì làm tròn xuống,

còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải:

Hàng chục của số 3012 là 1 < 5 nên 3012 khi làm tròn đến hàng trăm thì ta được 3000.

Vậy bạn Nam nói đúng.

Bài 3 trang 13 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 – Kết nối tri thức

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Rô-bốt cùng Mai ghé thăm vườn quốc gia. Ở đó, hai bạn đã gặp một con hà mã nặng 3 945 kg.

– Mai nói: “Con hà mã đó nặng khoảng 3 900 kg”

– Rô-bốt nói: “Con hà mã đó nặng khoảng 3 950 kg”.

Mai đã làm tròn số đến hàng ………………………….

Rô-bốt đã làm tròn số đến hàng ……………………..

Phương pháp:

– Khi làm tròn số lên đến hàng chục, ta so sánh chữ số hàng đơn vị với 5. Nếu chữ số hàng đơn vị bé hơn 5 thì làm tròn

xuống, còn lại thì làm tròn lên.

– Khi làm tròn số lên đến hàng trăm, ta so sánh chữ số hàng chục với 5. Nếu chữ số hàng chục bé hơn 5 thì làm tròn

xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Lời giải:

Ta có:

Mai đã làm tròn số đến hàng trăm.

Rô-bốt đã làm tròn số đến hàng chục.

Bài 4 trang 13 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 2 – Kết nối tri thức

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Dựa vào quy tắc làm tròn số, một chiếc máy đã lần lượt “biến” các số 2 517, 7 512, 1 275 thành các số như sau:

Vậy chiếc máy đó sẽ biến số 5 271 thành số ……………….

Phương pháp:

Quan sát thấy các số đều được làm tròn đến hàng chục.

Từ đó ta làm tròn số 5 271 đến hàng chục.

Lời giải:

Chiếc máy đã biến số 2517 thành số 2520; số 7512 thành số 7510, số 1275 thành số 1280.

Như vậy máy làm tròn các số ban đầu đến hàng chục.

Chiếc máy đó sẽ làm tròn số 5 271 đến hàng chục thành số 5270.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Kiến Thức Y Khoa

Xin chào các bạn, tôi là người sở hữu website Kiến Thức Y Khoa. Tôi sử dụng content AI và đã chỉnh sửa đề phù hợp với người đọc nhằm cung cấp thông tin lên website https://kienthucykhoa.edu.vn/.

Related Articles

Back to top button