Wiki

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 31 Tập 2 Kết nối tri thức, Chân trời sáng

VBT Toán Lớp 3 Trang 31 Tập 2 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

 • VBT Toán Lớp 3 Trang 31 Tập 2 (sách mới):

  • (Kết nối tri thức) VBT Toán Lớp 3 Bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông
  • (Chân trời sáng tạo) VBT Toán Lớp 3 Tập 2 Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
  • (Cánh diều) VBT Toán Lớp 3 Tập 2 Bài 71: Luyện tập chung
 • VBT Toán Lớp 3 Trang 31 Tập 1 (sách mới):

  • (Kết nối tri thức) VBT Toán Lớp 3 Bài 11: Bảng nhân 8, bảng chia 8
  • (Chân trời sáng tạo) VBT Toán Lớp 3 Tập 1 Bài toán giải bằng hai bước tính
  • (Cánh diều) VBT Toán Lớp 3 Trang 30, 31, 32 Bài 14: Luyện tập (Tiếp theo)

Giải sgk Toán Lớp 3 Trang 31 (cả ba sách)

 • Kết nối tri thức:

  • (Kết nối tri thức Tập 1) Giải Toán Lớp 3 Trang 31, 32 Bài 10: Bảng nhân 7, bảng chia 7
  • (Kết nối tri thức Tập 2) Giải Toán Lớp 3 Trang 30, 31, 32, 33, 34 Bài 52: Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông
 • Chân trời sáng tạo:

  • (Chân trời sáng tạo Tập 1) Giải Toán Lớp 3 Trang 30, 31 Bài toán giải bằng hai bước tính
  • (Chân trời sáng tạo Tập 2) Giải Toán Lớp 3 Trang 30, 31 Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
 • Cánh diều:

  • (Cánh diều Tập 1) Giải Toán Lớp 3 Trang 30, 31 Luyện tập
  • (Cánh diều Tập 2) Giải Toán Lớp 3 Trang 31, 32, 33 Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn

Lưu trữ: Giải VBT Toán Lớp 3 Trang 31 Bài 112: Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) (sách cũ)

Bài 1: Đặt tính rồi tính

2718 : 9
3250 : 8
5609 : 7
3623 : 6

Bài 2: Một đội công nhân phải sửa chữa 2025m đường ống nước, đội đã sửa được số mét đường ống đó. Hỏi đội còn phải sửa bao nhiêu mét đường ống nữa?

Tóm tắt

Lời giải:

Số mét đường ống đã sửa là:

2015 : 5 = 405 (m)

Số mét đường ống cần phải sửa chữa là:

2025 – 405 = 1620 (m)

Đáp số: 1620m

Bài 3: Điền Đ, S

Lời giải:

Xem thêm các bài giải VBT Toán Lớp 3 hay khác:

 • Bài 113: Luyện tập
 • Bài 114: Luyện tập chung
 • Bài 115: Làm quen với chữ số La Mã
 • Bài 116: Luyện tập
 • Bài 117: Thực hành xem đồng hồ

Đã có lời giải bài tập Lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Cánh diều

Kiến Thức Y Khoa

Xin chào các bạn, tôi là người sở hữu website Kiến Thức Y Khoa. Tôi sử dụng content AI và đã chỉnh sửa đề phù hợp với người đọc nhằm cung cấp thông tin lên website https://kienthucykhoa.edu.vn/.

Related Articles

Back to top button