Giáo dục

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 59 Chân trời sáng tạo, Kết nối tri

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn tìm hiểu thông tin và kiến thức về Vở bài tập toán lớp 3 trang 59 tập 2 hay nhất được tổng hợp bởi Kienthucykhoa.edu.vn

Với lời giải Vở bài tập Toán lớp 3 trang 59 Tập 2 và lời giải sgk Toán lớp 3 trang 59 sách mới Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều giúp học sinh lớp 3 dễ dàng làm bài tập trong VBT Toán lớp 3 trang 59. Bạn vào tên trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

Vở bài tập Toán lớp 3 trang 59 Tập 2 Chân trời sáng tạo, Kết nối tri thức, Cánh diều

– Vở bài tập Toán lớp 3 trang 59 Tập 2 (sách mới):

 • (Chân trời sáng tạo) Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 59, 60 Phép cộng các số trong phạm vi 100000

  Xem lời giải

 • (Cánh diều) Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 58, 59 Bài 83: Luyện tập

  Xem lời giải

 • (Kết nối tri thức) Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 60: So sánh các số trong phạm vi 100000 (Tập 2 trang 59, 60, 61)

  Xem lời giải

– Vở bài tập Toán lớp 3 trang 59 Tập 1 (sách mới):

 • (Chân trời sáng tạo) Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 58, 59 Em làm được những gì?

  Xem lời giải

 • (Cánh diều) Vở bài tập Toán lớp 3 trang 59, 60 Bài 28: Một phần bảy. Một phần tám. Một phần chín

  Xem lời giải

 • (Kết nối tri thức) Vở bài tập Toán lớp 3 Bài 22: Luyện tập chung (trang 58, 59)

  Xem lời giải

Giải sgk Toán lớp 3 trang 59 (cả ba sách)

– Kết nối tri thức:

 • (Kết nối tri thức Tập 1) Giải Toán lớp 3 trang 56, 57, 58, 59, 60 Bài 19: Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông

  Xem lời giải

 • (Kết nối tri thức Tập 2) Giải Toán lớp 3 trang 56, 57, 58, 59, 60 Bài 59: Các số có năm chữ số. Số 100000

  Xem lời giải

– Chân trời sáng tạo:

 • (Chân trời sáng tạo Tập 1) Giải Toán lớp 3 trang 59 Bảng nhân 6

  Xem lời giải

 • (Chân trời sáng tạo Tập 2) Giải Toán lớp 3 trang 58, 59 Phép cộng các số trong phạm vi 100000

  Xem lời giải

– Cánh diều:

 • (Cánh diều Tập 1) Giải Toán lớp 3 trang 59, 60 Một phần ba. Một phần năm. Một phần sáu

  Xem lời giải

 • (Cánh diều Tập 2) Giải Toán lớp 3 trang 59, 60 Nhân với số có một chữ số (không nhớ)

  Xem lời giải

Lưu trữ: Giải Vở bài tập Toán lớp 3 trang 59 (sách cũ)

Bài 4 trang 59 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2: Một ô tô chạy quãng đường dài 100km hế 10l xăng. Hỏi 8l xăng thì ô tô chạy được quãng đường dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Tóm tắt

Lời giải:

Một lít xăng thì ô tô chạy được quãng đường là:

100 : 10 = 10 (l)

8 lít xăng ô tô chạy được quãng đường là:

10 x 8 = 80 (km)

Đáp số: 80km.

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 3 hay khác:

 • Bài 1 trang 59 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2: Viết (theo mẫu)…..

 • Bài 2 trang 59 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm…..

 • Bài 3 trang 59 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2: Tìm x…..

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Cánh diều

Kiến Thức Y Khoa

Xin chào các bạn, tôi là người sở hữu website Kiến Thức Y Khoa. Tôi sử dụng content AI và đã chỉnh sửa đề phù hợp với người đọc nhằm cung cấp thông tin lên website https://kienthucykhoa.edu.vn/.

Related Articles

Back to top button