Giáo dục

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 21, 22 Bài 16: Ôn tập và … – VietJack.com

Qua bài viết này kienthucykhoa.edu.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về Vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 21 hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 21, 22 Bài 16: Ôn tập và bổ sung về giải toán

Lời giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 21, 22 Bài 16: Ôn tập và bổ sung về giải toán hay, chi tiết giúp học sinh biết cách làm bài tập trong VBT Toán lớp 5 Tập 1.

Giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 21, 22 Bài 16: Ôn tập và bổ sung về giải toán – Cô Nguyễn Lan (Giáo viên VietJack)

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 21 Bài 1: Mua 6m vải hết 90 000 đồng. Hỏi mua 10m như thế hết bao nhiêu tiền?

Tóm tắt:

6m: 90 000 đồng

10m: ….. đồng ?

Lời giải:

Số tiền mua 1m vải là:

90000 : 6 = 15000 (đồng)

Số tiền mua 10m vải là:

15000 × 10 = 150000 (đồng)

Đáp số: 150 000 đồng

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 21 Bài 2: Có 100 cái bánh dẻo chia đều vào 25 hộp bánh. Một người mua 6 hộp bánh dẻo như thế thì được bao nhiêu cái bánh dẻo?

Tóm tắt

25 hộp: 100 bánh

6 hộp: ……? bánh

Lời giải:

Số cái bánh dẻo có trong 1 hộp là:

100 : 25 = 4 (cái bánh)

Số cái bánh dẻo trong 6 cái hộp là:

6 × 4 = 24 (cái bánh)

Đáp số: 24 cái bánh

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 21 Bài 3: Một đội trồng cây, bình quân cứ 7 ngày trồng được 1000 cây. Hỏi trong 21 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây?

Tóm tắt

7 ngày: 1000 cây

21 ngày: ….?cây

Lời giải:

21 ngày so với 7 ngày thì tăng số lần:

21: 7 = 3 (lần)

Số cây đội đó trồng được trong 21 ngày:

1000 × 3 = 3000 (cây)

Đáp số: 3000 cây.

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 22 Bài 4: Số dân của một xã có 5000 người.

a) Với mức tăng hàng năm là cứ 1000 người thì tăng thêm 21 người, hãy tính xem một năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

b) Nếu hạ mức tăng hàng năm xuống, cứ 1000 người chỉ tăng thêm 15 người, thì một năm sau số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?

Tóm tắt

a) 1000 người: tăng 21 người

5000 người: ….? người

b) 1000 người: tăng 15 người

5000 người: …..? người

Lời giải:

5000 người so với 1000 người tăng số lần:

5000 : 1000 = 5 (lần)

Số dân của xã đó tăng thêm sau 1 năm:

21 × 5 = 105 (người)

Số dân của xã đó tăng thêm sau 1 năm:

15 × 5 = 75 (người)

Đáp số: a) 105 người

b) 75 người

Bài tập Ôn tập và bổ sung về giải toán

 • Giải sgk Toán lớp 5 Ôn tập và bổ sung về giải toán
 • Giải Toán lớp 5 VNEN Bài 10: Ôn tập và bổ sung về giải bài toán tỉ lệ thuận
 • Bài tập Ôn tập và bổ sung về giải toán

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết khác:

 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 17: Luyện tập
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 18: Ôn tập và bổ sung về giải toán tiếp theo
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 19: Luyện tập
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 20: Luyện tập chung
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 21: Ôn tập bảng đơn vị đo độ dài

Xem thêm các bài Để học tốt Toán lớp 5 hay khác:

 • Giải bài tập Toán lớp 5
 • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5
 • Top 80 Đề thi Toán lớp 5 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 có đáp án

Kiến Thức Y Khoa

Xin chào các bạn, tôi là người sở hữu website Kiến Thức Y Khoa. Tôi sử dụng content AI và đã chỉnh sửa đề phù hợp với người đọc nhằm cung cấp thông tin lên website https://kienthucykhoa.edu.vn/.

Related Articles

Back to top button