Giáo dục

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 62, 63 Bài 131: Luyện tập

Qua bài viết này kienthucykhoa.edu.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang 62 hay nhất và đầy đủ nhất

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 62, 63 Bài 131: Luyện tập

Lời giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 62, 63 Bài 131: Luyện tập hay, chi tiết giúp học sinh biết cách làm bài tập trong VBT Toán lớp 5 Tập 2.

Giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 62, 63 Bài 131: Luyện tập – Cô Nguyễn Lan (Giáo viên VietJack)

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 62 Bài 1: Một ô tô đi qua cầu với vận tốc 21,6 km/giờ. Tính vận tốc của ô tô đó với đơn vị đo là.

a. m/phút ;

b. m/giây.

Lời giải:

a) Đổi : 21,6km = 21600m ; 1 giờ = 60 phút.

Vận tốc ô tô với đơn vị đo m/phút là :

21600 : 60 = 360 (m/phút)

b) Đổi : 21,6km = 21600m ; 1 giờ = 3600 giây.

Vận tốc của ô tô với đơn vị đo m/giây là:

21600 : 3600 = 6 (m/giây)

Đáp số : a) 360m/phút ;

b) 6m/giây.

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 62 Bài 2: Viết vào ô trống (theo mẫu) :

s 63km 14,7km 1025 km 79,95km t 1,5 giờ 3 giờ 30 phút 1 giờ 15 phút 3 giờ 15 phút v (km/giờ) 42 km/giờ

Lời giải:

+) Ô trống thứ nhất :

Vận tốc cần tìm là :

v = s : t = 63 : 1,5 = 42 km/giờ

+) Ô trống thứ hai :

Đổi : 3 giờ 30 phút = 3,5 giờ

Vận tốc cần tìm là :

v = 14,7 : 3,5 = 4,2 km/giờ

+) Ô trống thứ ba :

Đổi : 1 giờ 15 phút = 1,25 giờ

Vận tốc cần tìm là :

v = 1025 : 1,25 = 820 km/giờ

+) Ô trống thứ tư :

Đổi : 3 giờ 15 phút = 3,25 giờ

Vận tốc cần tìm là:

v = 79,95 : 3,25 = 24,6 km/giờ

Ta có bảng kết quả như sau :

s 63km 14,7km 1025 km 79,95km t 1,5 giờ 3 giờ 30 phút 1 giờ 15 phút 3 giờ 15 phút v (km/giờ) 42 km/giờ 4,2 km/giờ 820 km/giờ 24,6 km/giờ

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 62 Bài 3: Trong một cuộc thi chạy, một vận động viên chạy 1500m hết 4 phút. Tính vận tốc chạy của vận động viên đó với đơn vị đo là m/giây.

Lời giải:

Tóm tắt

Quãng đường: 1500 m

Thời gian: 4 phút

Vận tốc: ….m/s?

Bài giải

Đổi : 4 phút = 240 giây.

Vận tốc chạy của vận động viên là :

1500 : 240 = 6,25 (m/giây)

Đáp số : 6,25 m/giây.

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 63 Bài 4: Hai thành phố A và B cách nhau 160km, một ô tô đi từ A lúc 6 giờ 30 phút và đến B lúc 11 giờ 15 phút . Tính vận tốc của ô tô, biết rằng ô tô nghỉ ở dọc đường 45 phút.

Lời giải:

Tóm tắt

Quãng đường: 160 km

Thời gian: từ 6 giờ 30 phút và đến 11 giờ 15 phút

Nghỉ: 45 phút

Vận tốc: …?

Bài giải

Kể cả thời gian nghỉ, ô tô đi từ A đến B hết số thời gian là :

11 giờ 15 phút – 6 giờ 30 phút = 4 giờ 45 phút

Không tính thời gian nghỉ, ô tô đi từ A đến B hết số thời gian là :

4 giờ 45 phút – 45 phút = 4 giờ

Vận tốc của ô tô là :

160 : 4 = 40 (km/giờ)

Đáp số : 40 km/giờ.

Bài tập Vận tốc

 • Giải sgk Toán lớp 5 Luyện tập trang 139
 • Giải sgk Toán lớp 5 Vận tốc
 • Giải Toán lớp 5 VNEN Bài 91: Vận tốc
 • Lý thuyết Vận tốc

 • Bài tập Vận tốc

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết khác:

 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 132: Quãng đường
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 133: Luyện tập
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 134: Thời gian
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 135: Luyện tập
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 136: Luyện tập chung

Xem thêm các bài Để học tốt Toán lớp 5 hay khác:

 • Giải bài tập Toán lớp 5
 • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5
 • Top 80 Đề thi Toán lớp 5 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 có đáp án

Kiến Thức Y Khoa

Xin chào các bạn, tôi là người sở hữu website Kiến Thức Y Khoa. Tôi sử dụng content AI và đã chỉnh sửa đề phù hợp với người đọc nhằm cung cấp thông tin lên website https://kienthucykhoa.edu.vn/.

Related Articles

Back to top button