Giáo dục

Giải vở bài tập Toán lớp 5 trang 134, 135, 136 tập 2: Tự kiểm tra

Dưới đây là danh sách Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 trang hay nhất được tổng hợp bởi Kienthucykhoa.edu.vn

Giải Toán lớp 5 vở bài tập tập 2 trang 134, 135, 136: Tự kiểm tra bao gồm đáp án hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập. Lời giải bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại các kiến thức có trong sách giáo khoa. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết.

Giải bài 1 trang 134 vở bài tập Toán lớp 5 tập 2

Cho một đoạn của tia số :

Số thập phân thích hợp để viết vào chỗ chấm ngay dưới điểm P là :

A. 1,9

B. 2,1

C. 1,8

D. 1,2

Hướng dẫn giải:

Quan sát hình vẽ ta thấy 1 đơn vị được chia thành 5 phần bằng nhau, mỗi phần có giá trị là 0,2 đơn vị.

Từ đó ta tìm giá trị số thập phân chỉ điểm P.

Đáp án:

Quan sát hình vẽ ta thấy 1 đơn vị được chia thành 5 phần bằng nhau, mỗi phần có giá trị là 0,2 đơn vị.

Do đó số thập phân thích hợp điền vào chỗ chấm là 1,8.

Chọn C.

Giải bài 2 vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 trang 134

Số nào dưới đây có cùng giá trị với 0,500?

A. 0,5

B. 0,05

C. 0,005

D. 5,0

Phương pháp giải:

Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi, ta được một số thập phân bằng nó.

Đáp án:

Ta có: 0,500 = 0,50 = 0,5.

Vậy trong các số đã cho số có cùng giá trị với 0,500 là 0,5.

Chọn A

Giải bài 3 Toán lớp 5 vở bài tập trang 134 tập 2

Số thập phân nào dưới đây chỉ phần đã tô đậm của hình vuông bên ?

Giải VBT Toán lớp 5 trang 135, 136 (2)

A. 27,0

B. 2,7

C. 0,27

D. 0,027

Đáp án

Phân số chỉ phần đã tô đậm của hình vuông là 27/100

Ta có: 27/100 = 0,27.

Vậy số thập phân chỉ phần đã tô đậm của hình vuông đã cho là 0,27.

Chọn C.

Giải bài 4 tập 2 vở bài tập Toán lớp 5 trang 134

Có bao nhiêu hình lập phương trong tháp vẽ bên?

Giải VBT Toán lớp 5 trang 135, 136 (3)

A. 9

B. 10

C. 14

D. 21

Hướng dẫn giải:

Quan sát hình vẽ để tìm số hình lập phương có trong tháp vẽ.

Đáp án:

Trong tháp vẽ đã cho có:

+ 13 hình lập phương nhỏ cạnh là 1 đơn vị (hàng thứ nhất có 1 hình lập phương, hàng thứ hai có 4 hình lập phương, hàng thứ ba có 8 hình lập phương)

+ 1 hình lập phương cạnh là 2 đơn vị được tạo bởi 4 hình lập phương nhỏ ở hàng thứ hai và 4 hình lập phương nhỏ ở hàng thứ ba.

Vậy tháp vẽ đã cho có 14 hình lập phương.

Chọn C.

Giải bài 5 vở bài tập Toán lớp 5 trang 134 tập 2

Một đội bóng rổ đã thi đấu 20 trận, thắng 12 trận. Như vậy tỉ số phần trăm các trận thắng của đội bóng đó là:

A. 12%

B. 32%

C. 40%

D. 60%

Hướng dẫn giải:

Tìm tỉ số phần trăm các trận thắng của đội bóng đó ta tìm thương giữa số trận thẳng và tổng số trận đấu, sau đó nhân thương tìm được với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

Đáp án:

Tỉ số phần trăm các trận thắng của đội bóng đó là :

12 : 20 = 0,6 = 60%

Chọn D.

Giải bài 1 trang 135 vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 (phần 2)

Đặt tính rồi tính:

a. 24,206 + 38,497

b. 85,34 – 46,29

c. 40,5 ⨯ 5,3

d. 28,32 : 8

Đáp án

Giải VBT Toán lớp 5 trang 135, 136 (4)

Giải bài 2 vở bài tập Toán lớp 5 tập 2 trang 135 (phần 2)

Một ô tô đi từ tỉnh A lúc 7 giờ và đến tỉnh B lúc 10 giờ 35 phút. Ô tô đi với vận tốc 44km/giờ và nghỉ ở dọc đường mất 20 phút. Tính quãng đường AB.

Bài giải

Thời gian ô tô đi từ A đến B là:

10 giờ 35 phút – 7 giờ = 3 giờ 35 phút

Thời gian thực ô tô đi là:

3 giờ 35 phút – 20 phút = 3 giờ 15 phút

3 giờ 15 phút = 3,25 giờ

Quãng đường AB dài là:

44 ⨯ 3,25 = 143 (km)

Đáp số: 143km

Giải bài 3 Toán lớp 5 vở bài tập trang 136 tập 2 (phần 2)

Viết kết quả tính vào chỗ chấm:

Một mảnh đất gồm bốn nửa hình tròn và một hình vuông có kích thước ghi trên hình vẽ dưới đây:

Giải VBT Toán lớp 5 trang 135, 136 (5)

a. Diện tích của mảnh đất ……………

b. Chu vi của mảnh đất ………………

Bài giải

a) Quan sát hình vẽ ta thấy hai nửa hình tròn ghép lại thì được hình tròn bán kính 10m.

Diện tích hình tròn bán kính 10m là:

10 ⨯ 10 ⨯ 3,14 = 314 (m2)

Độ dài cạnh hình vuông là:

10 + 10 = 20 (m)

Diện tích hình vuông là:

20 ⨯ 20 = 400 (m2)

Diện tích của mảnh đất là :

400 + 314 ⨯ 2 = 1028 (m2)

b) Chu vi hình tròn bán kính 10m là :

10 ⨯ 2 ⨯ 3,14 = 62,8 (m)

Chu vi của mảnh đất là:

62,8 ⨯ 2 = 125,6 (m)

Vậy: a) Diện tích là: 1028m2.

b) Chu vi là: 125,6m.

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải bài giải Toán lớp 5 vở bài tập tập 2 trang 134, 135, 136: Tự kiểm tra file word và pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi.

Kiến Thức Y Khoa

Xin chào các bạn, tôi là người sở hữu website Kiến Thức Y Khoa. Tôi sử dụng content AI và đã chỉnh sửa đề phù hợp với người đọc nhằm cung cấp thông tin lên website https://kienthucykhoa.edu.vn/.

Related Articles

Back to top button