Wiki

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 18, 19, 20 Bài 15: Ôn tập về giải

In the article In this article, we will help you learn information and knowledge about Vở bài tập toán lớp 5 trang 19 best compiled by us

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 18, 19, 20 Bài 15: Ôn tập về giải toán

Lời giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 18, 19, 20 Bài 15: Ôn tập về giải toán hay, chi tiết giúp học sinh biết cách làm bài tập trong VBT Toán lớp 5 Tập 1.

Giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 18, 19, 20 Bài 15: Ôn tập về giải toán – Cô Nguyễn Lan (Giáo viên VietJack)

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 18 Bài 1: a) Tổng hai số là 100. Tỉ số của hai số là Tìm hai số đó.

b) Hiệu hai số là 55. Tỉ số của hai số là Tìm hai số đó.

Lời giải:

a) Ta có sơ đồ :

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

3+7=10 (phần)

Số bé là:

100:10×3=30

Số lớn là:

100-30=70

Đáp số: Số bé: 30 ;

Số lớn: 70.

b) Ta có sơ đồ :

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

9-4=5 (phần)

Số bé là:

55:5×4=44

Số lớn là:

55+44=99

Đáp số: Số bé: 44 ;

Số lớn: 99.

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 19 Bài 2: Một thùng đựng trứng gà và trứng vịt gồm tất cả 116 quả Số trứng gà bằngsố trứng vịt. Hỏi trong thúng có bao nhiêu quả trứng gà, bao nhiêu quả trứng vịt?

Lời giải:

Ta có sơ đồ :

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

1 + 3 = 4 (phần)

Trong thúng có số quả trứng gà là:

116 : 4 × 1 = 29 (quả )

Trong thúng có số quả trứng vịt là:

116 – 29 = 87 (trứng vịt)

Đáp số: Trứng gà : 29 quả ;

Trứng vịt : 87 quả.

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 20 Bài 3: Vườn hoa nhà trường là hình chữ nhật có chu vi 160m và chiều rộng bằngchiều dài.

a) Tính chiều dài, chiều rộng vườn hoa.

b) Người ta để diện tích vườn hoa để làm lối đi. Hỏi diện tích lối đi bằng bao nhiêu mét vuông?

Lời giải:

a, Tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Nửa chu vi vườn hoa là:

160 : 2 = 80 (m)

Chiều rộng vườn hoa hình chữ nhật là:

Chiều dài vườn hoa hình chữ nhật là:

b, Diện tích vườn hoa là:

32 × 48 = 1536 (m2)

Diện tích để làm lối đi là:

Đáp số: a) 32m và 48m; b) 64 m2

Đáp số: a) Chiều rộng: 32m;

Chiều dài: 48m.

b) 64 m2

Bài tập Ôn tập về giải toán

 • Giải sgk Toán lớp 5 Ôn tập về giải toán
 • Giải Toán lớp 5 VNEN Bài 9: Ôn tập về giải toán
 • Bài tập Ôn tập về giải toán

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết khác:

 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 16: Ôn tập và bổ sung về giải toán
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 17: Luyện tập
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 18: Ôn tập và bổ sung về giải toán tiếp theo
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 19: Luyện tập
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 20: Luyện tập chung

Xem thêm các bài Để học tốt Toán lớp 5 hay khác:

 • Giải bài tập Toán lớp 5
 • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5
 • Top 80 Đề thi Toán lớp 5 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 có đáp án

Kiến Thức Y Khoa

Xin chào các bạn, tôi là người sở hữu website Kiến Thức Y Khoa. Tôi sử dụng content AI và đã chỉnh sửa đề phù hợp với người đọc nhằm cung cấp thông tin lên website https://kienthucykhoa.edu.vn/.

Related Articles

Back to top button