Giáo dục

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 31, 32 Bài 23: Luyện tập

Dưới đây là danh sách Vở bài tập toán lớp 5 trang 31 32 hot nhất hiện nay được bình chọn bởi người dùng

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 31, 32 Bài 23: Luyện tập

Lời giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 31, 32 Bài 23: Luyện tập hay, chi tiết giúp học sinh biết cách làm bài tập trong VBT Toán lớp 5 Tập 1.

Giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 31, 32 Bài 23: Luyện tập – Cô Nguyễn Lan (Giáo viên VietJack)

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 31 Bài 1: Cứ 1 kg giấy vụn thì sản xuất được 25 cuốn vở học sinh. Hỏi có thể sản xuất được bao nhiêu cuốn vở học sinh từ 1 tạ giấy vụn, từ 1 tấn giấy vụn?

Lời giải:

Tóm tắt:

1kg : 25 cuốn vở

1 tạ : …. cuốn vở ?

1 tấn : … cuốn vở ?

Bài giải

Đổi 1 tấn = 1000kg ; 1 tạ = 100kg.

1 tạ giấy vụn thì sản xuất được số cuốn vở là :

25 × 100 = 2500 (cuốn vở)

1 tấn giấy vụn thì sản xuất được số cuốn vở là :

25 × 1000 = 25 000 (cuốn vở)

Đáp số: a) 2500 cuốn vở ;

b) 25 000 cuốn vở.

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 31 Bài 2: Một xe ô tô tải có sức chở là 5 tấn, nhưng người ta đã chất lên xe một khối lượng hàng nặng 5 tấn 325kg. Hỏi chiếc xe đó đã phải chở quá tải bao nhiêu ki -lô -gam?

Lời giải:

Đổi 5 tấn = 5000kg

5 tấn 325kg= 5325kg

Số ki – lô – gam chiếc xe đó chở quá tải là:

5325 – 5000 =325 (kg)

Đáp số: 325 kg

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 32 Bài 3: Cho hình h tạo bởi hai hình chữ nhật như hình vẽ dưới đây. Tính diện tích hình H.

Lời giải:

Độ dài cạnh DC= DM + MN + NC là:

3 + 4 + 3 = 10 (cm)

Diệc tích hình chữ nhật ABCD là:

10 × 3 = 30 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật NMPQ là:

4 × 6 = 24 (cm2)

Diện tích hình H là:

30 + 24 = 54 (cm2)

Đáp số: 54 cm2

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 32 Bài 4: Hãy vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều rộng 3cm và chiều dài 4cm

b) Hãy vẽ hình chữ nhật MNPQ có cùng diện tích với hình chữ nhật ABCD nhưng có kích thước khác kích thước của ABCD.

Lời giải:

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

3 × 4 = 12 (cm2)

Ta có : 12 = 6 × 2 = 12 × 1

Vì hình chữ nhật MNPQ có cùng diện tích với hình chữ nhật ABCD nhưng khác kích thước ABCD

Nên chiều dài là 6cm và chiều rộng là 2cm hoặc chiều dài là 12cm và chiều rộng là 1cm.

Bài tập Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng

 • Giải sgk Toán lớp 5 Luyện tập trang 24
 • Giải sgk Toán lớp 5 Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng
 • Giải Toán lớp 5 VNEN Bài 13: Bảng đơn vị đo khối lượng
 • Bài tập Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết khác:

 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 24: Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 25: Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 26: Luyện tập
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 27: Héc-ta
 • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 28: Luyện tập

Xem thêm các bài Để học tốt Toán lớp 5 hay khác:

 • Giải bài tập Toán lớp 5
 • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5
 • Top 80 Đề thi Toán lớp 5 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 có đáp án

Kiến Thức Y Khoa

Xin chào các bạn, tôi là người sở hữu website Kiến Thức Y Khoa. Tôi sử dụng content AI và đã chỉnh sửa đề phù hợp với người đọc nhằm cung cấp thông tin lên website https://kienthucykhoa.edu.vn/.

Related Articles

Back to top button