Giáo dục

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 45 Bài 120: Luyện tập chung

Qua bài viết này kienthucykhoa.edu.vn xin chia sẻ với các bạn thông tin và kiến thức về Vở bài tập toán lớp 5 trang 45 hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 45 Bài 120: Luyện tập chung

Lời giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 45 Bài 120: Luyện tập chung hay, chi tiết giúp học sinh biết cách làm bài tập trong VBT Toán lớp 5 Tập 2.

Giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 45 Bài 120: Luyện tập chung – Cô Nguyễn Lan (Giáo viên VietJack)

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 45 Bài 1: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước ở trong lòng bể là : chiều dài 2m, chiều rộng 1,5m và chiều cao 1m. Mức nước trong bể cao bằng chiều cao của bể. Hỏi trong bể có bao nhiêu lít nước ? (1dm3 = 1 lít)

Tóm tắt

Bể nước dạng hình hộp chữ nhật

Chiều dài: 2 m

Chiều rộng: 1,5 m

Chiều cao: 1 m

Mức nước trong bể: 45 chiều cao bể

Thể tích nước: …?

Bài giải

Thể tích bể nước hình hộp chữ nhật là:

2 × 1 × 1,5 = 3 (m3)

3m3 = 3000dm3 = 3000l

Trong bể có số lít nước là :

3000 × 45 = 2400 (l)

Đáp số : 2400l.

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 45 Bài 2: Cho một hình lập phương có cạnh 0,5m. Tính rồi viết kết quả vào ô trống :

Diện tích xung quanh Diện tích toàn phần Thể tích

Lời giải:

Diện tích xung quanh của hình lập phương :

Sxq = 0,5 ⨯ 0,5 ⨯ 4 = 1 (m2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương :

Dtp = 0,5 ⨯ 0,5 ⨯ 6 = 1,5 (m2)

Thể tích của hình lập phương:

V = 0,5 ⨯ 0,5 ⨯ 0,5 = 0,125 (m3)

Vậy ta có bảng kết quả như sau :

Diện tích xung quanh Diện tích toàn phần Thể tích 1m2 1,5m2 0,125m3

Vở bài tập Toán lớp 5 trang 45 Bài 3: a. Viết số đo thích hợp vào ô trống :

Hình hộp chữ nhật 1 2 Chiều dài 2m 1m Chiều rộng 1m 0,5m Chiều cao 0,4m 0,2m Thể tích

b. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Chiều dài hình (1) gấp …… lần chiều dài hình (2)

Chiều rộng hình (1) gấp …… lần chiều rộng hình (2)

Chiều cao hình (1) gấp …… lần chiều cao hình (2)

Thể tích hình (1) gấp …… lần thể tích hình (2)

Lời giải:

a.

Hình hộp chữ nhật 1 2 Chiều dài 2m 1m Chiều rộng 1m 0,5m Chiều cao 0,4m 0,2m Thể tích 0,8m3 0,1m3

b.

Chiều dài hình (1) gấp 2 lần chiều dài hình (2)

Chiều rộng hình (1) gấp 2 lần chiều rộng hình (2)

Chiều cao hình (1) gấp 2 lần chiều cao hình (2)

Thể tích hình (1) gấp 8 lần thể tích hình (2)

Xem thêm các bài giải vở bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết khác:

  • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 121: Tự kiểm tra
  • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 122: Bảng đơn vị đo thời gian
  • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 123: Cộng số đo thời gian
  • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 124: Trừ số đo thời gian
  • Giải vở bài tập Toán lớp 5 Bài 125: Luyện tập

Xem thêm các bài Để học tốt Toán lớp 5 hay khác:

  • Giải bài tập Toán lớp 5
  • Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 5
  • Top 80 Đề thi Toán lớp 5 có đáp án

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 3-4-5 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 3-4-5 có đáp án

Kiến Thức Y Khoa

Xin chào các bạn, tôi là người sở hữu website Kiến Thức Y Khoa. Tôi sử dụng content AI và đã chỉnh sửa đề phù hợp với người đọc nhằm cung cấp thông tin lên website https://kienthucykhoa.edu.vn/.

Related Articles

Back to top button