Giáo dục

SBT Toán lớp 5 trang 54, 55 Luyện tập chung về các phép tính với

Duới đây là các thông tin và kiến thức về Vở bài tập toán lớp 5 trang 54 hay nhất được tổng hợp bởi chúng tôi

Mục lục Giải Sách bài tập Toán lớp 5 trang 54,55: Luyện tập chung về các phép tính với số đo thời gian

Sách bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 54 Bài 287: Tính:

a) (2 giờ 10 phút + 1 giờ 35 phút) × 3

b) (7 giờ – 3 giờ 20 phút) : 2

c) 4 giờ 30 phút × 3 – 2 giờ 35 phút × 3

d) 9 phút 36 giây : 4 + 2 giờ 24 phút : 4

Lời giải

a) (2 giờ 10 phút + 1 giờ 35 phút) × 3

= 3 giờ 45 phút × 3

= 9 giờ 135 phút = 11 giờ 15 phút

b) (7 giờ – 3 giờ 20 phút) : 2

= 3 giờ 30 phút : 2

= 1 giờ 45 phút

c) 4 giờ 30 phút × 3 – 2 giờ 35 phút × 3

= 12 giờ 90 phút – 6 giờ 105 phút

= 12 giờ 90 phút – 7 giờ 45 phút

= 5 giờ 45 phút

d) 9 phút 36 giây : 4 + 2 giờ 24 phút : 4

= 2 phút 24 giây + 36 phút

= 38 phút 24 giây

Sách bài tập Toán 5 lớp Tập 2 trang 54 Bài 288: Một ô tô đi lên dốc quãng đường AB hết 1 giờ 15 phút và đi tiếp xuống dốc trên quãng đường BC hết thời gian ít hơn lên dốc là 24 phút. Hỏi ô tô đi cả quãng đường AB và BC hết bao nhiêu thời gian?

Lời giải

Ô tô đi xuống dốc quãng đường BC hết thời gian là:

1 giờ 15 phút – 24 phút = 51 phút

Ô tô đi cả 2 quãng đường AB và BC hết thời gian là:

1 giờ 15 phút + 51 phút = 1 giờ 66 phút (hay 2 giờ 6 phút)

Sách bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 54 Bài 289: Một người thợ trung bình 1 giờ 15 phút làm xong một sản phẩm A và 56 phút làm xong một sản phẩm B. Lần thứ nhất người đó làm được 5 sản phẩm A. Lần thứ 2 người đó làm được 5 sản phẩm B. Hỏi cả hai lần người đó làm hết bao nhiêu thời gian?

Lời giải

Cách 1:

Thời gian người thợ làm xong 5 sản phẩm A là:

1 giờ 15 phút × 5 = 5 giờ 75 phút

Thời gian người thợ làm xong 5 sản phẩm B là:

56 phút × 5 = 280 (phút) (hay 4 giờ 40 phút)

Cả 2 lần người thợ làm hết thời gian là:

4 giờ 40 phút + 5 giờ 75 phút = 9 giờ 115 phút

(hay 10 giờ 55 phút)

Cách 2:

Làm 1 sản phẩm A và 1 sản phẩm B hết thời gian là:

1 giờ 15 phút + 56 phút = 2 giờ 11 phút

Thời gian để làm 5 sản phẩm A và 5 sản phẩm B là:

2 giờ 11 phút × 5 = 10 giờ 55 phút

Đáp số: 10 giờ 55 phút

Sách bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 54 Bài 290: Bác thợ mộc làm một bộ bàn ghế gồm 1 cái bàn và 4 cái ghế hết 16 giờ 30 phút. Hỏi trung bình làm một cái ghế hết bao nhiêu thời gian? (Biết rằng thời gian làm một cái bàn bằng thời gian làm 2 cái ghế)

Lời giải

Theo đề bài thời gian là 4 cái ghế gấp hai lần thời gian làm 1 cái bàn.

Ta có sơ đồ:

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 2 = 3 (phần)

Thời gian làm 1 cái bàn là:

16 giờ 30 phút : 3 = 5 giờ 30 phút

Thời gian trung bình để làm một cái ghế là:

5 giờ 30 phút : 2 = 2 giờ 45 phút

Đáp số: 2 giờ 45 phút

Sách bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 54 Bài 291: An đi từ nhà lúc 7 giờ 10 phút và đến trường sớm 10 phút (so với giờ vào học). Bình đi từ nhà lúc 7 giờ 15 phút và đến trường đúng giờ vào học. Biết giờ vào học là 8 giờ.

a) Tính thời gian An đi từ nhà đến trường.

b) An và Bình, ai đi từ nhà đến trường mất nhiều thời gian hơn và nhiều hơn bao nhiêu phút?

Lời giải

a) An đến trường sớm 10 phút tức là đến trường lúc 8 giờ kém 10 phút hay 7 giờ 50 phút.

An đi từ nhà lúc 7 giờ 10 phút, vậy thời gian An đi từ nhà tới trường là:

7 giờ 50 phút – 7 giờ 10 phút = 40 phút

b) Thời gian Bình đi từ nhà đến trường:

8 giờ – 7 giờ 15 phút = 45 phút

Vậy Bình đi từ nhà đến trường mất nhiều thời gian hơn An và nhiều hơn:

45 phút – 40 phút = 5 phút

Đáp số: 5 phút

Sách bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 55 Bài 292: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Đồng hồ chỉ 3 giờ kém 15 phút.

Bạn An lại đọc nhầm là 9 giờ 15 phút.

(coi kim dài là kim ngắn và ngược lại)

a) An đã đọc sai một khoảng thời gian là 30 phút . …….

b) An đã đọc sai một khoảng thời gian là 6 giờ. …….

c) An đã đọc sai một khoảng thời gian là 6 giờ 30 phút . …….

Lời giải

3 giờ kém 15 phút hay 2 giờ 45 phút

Khoảng thời gian An đọc sai là:

9 giờ 15 phút – 2 giờ 45 phút = 6 giờ 30 phút

Vậy có thể ghi:

a) An đã đọc sai một khoảng thời gian là 30 phút. …S…

b) An đã đọc sai một khoảng thời gian là 6 giờ. …S…

c) An đã đọc sai một khoảng thời gian là 6 giờ 30 phút. ….Đ…

Sách bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 55 Bài 293: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Vòi nước thứ nhất chảy 15 phút được 105 l nước. Vòi thứ hai chảy 10 phút được 80 l nước. Vòi thứ 3 chảy 5 phút được 40l nước. Vòi thứ tư chảy 8 phút được 72 l nước.

Trong một phút vòi chảy được số nước nhiều nhất là:

A. Vòi thứ 1

B. Vòi thứ 2

C. Vòi thứ 3

D. Vòi thứ 4

Lời giải

Tính trong 1 phút mỗi vòi chảy được mấy lít nước, rồi so sánh. Số lít nước chảy trong 1 phút của vòi thứ nhất là:

105 : 15 = 7 (l)

Số lít nước chảy trong 1 phút của vòi thứ hai là:

80 : 10 = 8 (l)

Số lít nước chảy trong 1 phút của vòi thứ ba là:

40 : 5 = 8 (l)

Số lít nước chảy trong 1 phút của vòi thứ tư là:

72 : 8 = 9 (l)

Khoanh vào D.

Xem thêm lời giải Sách bài tập Toán lớp 5 hay, chi tiết khác:

Sách bài tập Toán lớp 5 trang Vận tốc

Sách bài tập Toán lớp 5 trang 56,57 Quãng đường

Sách bài tập Toán lớp 5 trang 57 Thời gian

Sách bài tập Toán lớp 5 trang 57,58,59 Luyện tập chung về chuyển động cùng chiều, chuyển động ngược chiều

Sách bài tập Toán lớp 5 trang 60-65 Ôn tập về số tự nhiên, phân số, số thập phân, số đo đại lượng

Kiến Thức Y Khoa

Xin chào các bạn, tôi là người sở hữu website Kiến Thức Y Khoa. Tôi sử dụng content AI và đã chỉnh sửa đề phù hợp với người đọc nhằm cung cấp thông tin lên website https://kienthucykhoa.edu.vn/.

Related Articles

Back to top button