Giáo dục

Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 92, 93 bài 1, 2, 3, 4 đầy đủ

Mời các bạn xem danh sách tổng hợp Vở bài tập toán lớp 5 trang 93 hay nhất được tổng hợp bởi Kienthucykhoa.edu.vn

Giải Toán lớp 5 vở bài tập tập 1 trang 92, 93: Luyện tập Giải Toán về tỉ số phần trăm bao gồm đáp ánhướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập. Lời giải bài tập Toán 5 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập lại các kiến thức có trong sách giáo khoa. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết

Giải bài 1 trang 92 vở bài tập Toán lớp 5 tập 1

Tính (theo mẫu)

Mẫu:

Giải VBT Toán lớp 5 trang 91, 92 (1)

Phương pháp giải

Quan sát ví dụ mẫu và áp dụng các công thức với tỉ số phần trăm:

A% + B% = (A + B)%

A% – B% = (A – B)%

A% × B = (A × B)%

A% : B = (A : B)%

Đáp án và hướng dẫn giải

Tính (theo mẫu)

Giải VBT Toán lớp 5 trang 91, 92 (2)

Giải bài 2 vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 93

Theo kế hoạch, năm qua thôn Đông dự định trồng 25ha khoai tây, thôn Bắc dự định trồng 32ha khoai tây. Hết năm, thôn Đông trồng được 27ha khoai tây, thôn Bắc cũng trồng được 27ha khoai tây.

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Thôn Đông đã thực hiện được ……..% kế hoạch cả năm và đã vượt mức ……….% kế hoạch cả năm.

b) Thôn Bắc đã thực hiện được ………% kế hoạch cả năm.

Phương pháp giải:

Áp dụng cách tìm tỉ số của hai số A và B:

– Tìm thương của A và B.

– Nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

Đáp án và hướng dẫn giải

Coi kế hoạch của mỗi đội là 100%.

a) Thôn Đông đã thực hiện được số phần trăm so với kế hoạch là :

27 : 25 = 1,08 = 108%

Thôn Đông đã thực hiện vượt mức kế hoạch số phần trăm là :

108% – 100% = 8%

b) Thôn Bắc đã thực hiện được số phần trăm so với kế hoạch là :

27 : 32 = 0,84375 = 84,375%

Vậy :

a) Thôn Đông đã thực hiện được 108% kế hoạch cả năm và đã vượt mức 8% kế hoạch cả năm.

b) Thôn Bắc đã thực hiện được 84,375% kế hoạch cả năm.

Giải bài 3 Toán lớp 5 vở bài tập trang 93 tập 1

Một người mua nước mắm hết 1 600 000 đồng. Sau khi bán hết số nước mắm, người đó thu được 1 7200 000 đồng. Hỏi

a) Tiền bán bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn?

b) Người đó lãi bao nhiêu phần trăm?

Phương pháp giải:

– Tìm tiền bán nước mắm bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn ta lấy tiền bán nước mắm chia cho tiền vốn, sau đó nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

– Số phần trăm tiền lãi = số phần trăm tiền bán nước mắm so tiền vốn – 100%. (ta coi tiền vốn là 100%)

Đáp án và hướng dẫn giải

Bài giải:

a) Phần trăm tiền bán so với tiền vốn:

1 720 000 : 1 600 000 = 1,075 = 107,5%

b) Người đó lãi được số phần trăm:

107,5% – 100% = 7,5%

Đáp số: a) 107,5%

b) 7,5%

Giải bài 4 tập 1 vở bài tập Toán lớp 5 trang 93

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng

Một người gửi tiết kiệm 1 000 000 đồng. Một năm sau người đó rút về, cả tiền gửi và tiền lãi được 1 080 000 đồng. Hỏi cả số tiền gửi và tiền lãi bằng bao nhiêu phần trăm số tiền gửi?

A. 108% B. 10,8%

C. 1,08% D. 8%

Phương pháp giải:

Muốn tìm tỉ số phần trăm của cả số tiền gửi và tiền lãi so với số tiền gửi ta lấy tổng số tiền gửi và tiền lãi chia cho số tiền gửi ban đầu, sau đó nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

Đáp án và hướng dẫn giải

Tỉ số phần trăm tiền gửi và tiền lãi so với số tiền gửi là:

Vậy khoanh vào đáp án A

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải bài giải Toán lớp 5 vở bài tập tập 1 trang 92, 93: Luyện tập Giải Toán về tỉ số phần trăm file word và pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi.

Kiến Thức Y Khoa

Xin chào các bạn, tôi là người sở hữu website Kiến Thức Y Khoa. Tôi sử dụng content AI và đã chỉnh sửa đề phù hợp với người đọc nhằm cung cấp thông tin lên website https://kienthucykhoa.edu.vn/.

Related Articles

Back to top button