Giáo dục

Vở bài tập Toán lớp 4 bài 57 – Nhân một số với một hiệu trang 67

Duới đây là các thông tin và kiến thức về Vở bài tập toán trang 67 hay nhất và đầy đủ nhất

Vở bài tập Toán lớp 4 bài 57: Nhân một số với một hiệu tập 1 trang 67 được GiaiToan sưu tầm và đăng tải. Hướng dẫn các em trả lời câu hỏi trong bài chi tiết, ngắn gọn giúp các em nắm được cách thực hiện phép nhân một số với một hiệu, nhân một hiệu với một số; cách vận dụng để tính nhanh, tính nhẩm học tốt trong chương trình học lớp 4. Mời các em cùng tham khảo.

1. Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1 trang 67 – Câu 1

Tính

a) 645 × (30 – 6) = ……………

= ……………

= ……………

278 × (50 – 9) = ……………

= ……………

= ……………

b) 137 × 13 – 137 × 3 = ……………

= ……………

= ……………

538 × 12 – 538 × 2 = ……………

= ……………

= ……………

Phương pháp giải

Áp dụng công thức : a × b – a × c = a × (b – c).

Đáp án và hướng dẫn giải

Tính

a) 645 × (30 – 6) = 645 × 30 – 645 × 6

= 19350 – 3870

= 15480

278 × (50 – 9) = 278 × 50 – 278 × 9

= 13900 – 2502

= 11398

b) 137 × 13 – 137 × 3 = 137 × (13 – 3)

= 137 × 10

= 1370

538 × 12 – 538 × 2 = 538 × (12 – 2)

= 538 × 10

= 5380

2. Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1 trang 67 – Câu 2

Khối lớp Bốn có 340 học sinh. Khối lớp Ba có 280 học sinh. Mỗi học sinh mua 9 quyển vở. Hỏi khối lớp Bốn mua nhiều hơn khối lớp Ba bao nhiêu quyển vở? (giải bằng hai cách)

Phương pháp giải

Cách 1:

– Tìm số quyển vở khối lớp Bốn đã mua = số quyển vở 1 học sinh mua × số học sinh khối lớp Bốn.

– Tìm số quyển vở khối lớp Ba đã mua = số quyển vở 1 học sinh mua × số học sinh khối lớp Ba.

– Tìm số quyển vở khối lớp Bốn mua nhiều hơn = số quyển vở khối lớp Bốn đã mua – số quyển vở khối lớp Ba đã mua.

Cách 2 :

– Tìm hiệu số học sinh của khối lớp Bốn và khối lớp Ba.

– Tìm số quyển vở khối lớp Bốn mua nhiều hơn =số quyển vở 1 học sinh mua × hiệu số học sinh của khối lớp Bốn và khối lớp Ba.

Tóm tắt:

Giải bài tập SBT Toán 4 tập 1

Phương pháp giải

Cách 1:

Bài giải

Số quyển vở khối lớp Bốn mua là:

340 x 9 = 3060 (quyển vở)

Số quyển vở khối lớp Ba mua là:

280 x 9 = 2520 (quyển vở)

Số quyển vở khối lớp Bốn mua nhiều hơn khối lớp Ba là:

3060 – 2520 = 540 (quyển vở)

Đáp số: 540 quyển vở

Cách 2:

Số học sinh khối lớp Bốn nhiều hơn khối lớp Ba là:

340 – 280 = 60 (học sinh)

Số quyển vở khối lớp Bốn mua nhiều hơn khối lớp Ba là:

9 x 60 = 540 (quyển vở)

Đáp số: 540 quyển vở

3. Vở bài tập Toán lớp 4 tập 1 trang 67 – Câu 3

Một ô tô chở được 50 bao gạo, một toa xe lửa chở được 480 bao gạo, mỗi bao gạo cân nặng 50kg. Hỏi một toa xe lửa chở nhiều hơn một ô tô bao nhiêu tạ gạo?

Phương pháp giải

– Tìm hiệu số bao gạo chở được của toa xe lửa và ô tô.

– Tìm số gạo toa xe lửa chở nhiều hơn một ô tô = cân nặng của 1 bao gạo × hiệu số bao gạo chở được của toa xe lửa và ô tô.

Tóm tắt:

Giải bài tập SBT Toán 4 tập 1

Đáp án và hướng dẫn giải

Bài giải

Một toa xe lửa chở nhiều hơn một ô tô số bao gạo là :

480 – 50 = 430 (bao gạo)

Một toa xe lửa chở nhiều hơn một ô tô số tạ gạo là :

430 × 50 = 21500 (kg)

21500kg = 215 tạ

Đáp số : 215 tạ

4. Nhân một số với một hiệu

  • Giải Toán lớp 4 trang 67, 68
  • Toán lớp 4 trang 67: Nhân một số với một hiệu

Bài tiếp theo: Vở bài tập Toán lớp 4 bài 58: Luyện tập

Vở bài tập Toán lớp 4 bài 57: Nhân một số với một hiệu được GiaiToan chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các em có thêm tài liệu tham khảo, luyện tập giải dạng Toán về về số tự nhiên, nhân một số với một hiệu, nhân một hiệu với một số, cách tính nhanh, tính nhẩm, tính giá trị biểu thức các dạng Toán có lời văn, chuẩn bị cho các bài thi giữa và cuối học kì 1 lớp 4. Chúc các em học tốt, ngoài việc tham khảo tài liệu trên các em cũng có thể tham khảo thêm Lý thuyết Toán lớp 4, Giải Toán Lớp 4 Tập 1, Luyện Tập Toán Lớp 4, Bài Tập Cuối Tuần Lớp 4 được GiaiToan biên soạn nhé

Tham khảo các dạng bài tập Toán:

  • Vở bài tập Toán lớp 4 bài 52: Tính chất kết hợp của phép nhân
  • Vở bài tập Toán lớp 4 bài 53: Nhân với số có tận cùng là chữ số 0
  • Vở bài tập Toán lớp 4 bài 54: Đề-xi-mét vuông
  • Vở bài tập Toán lớp 4 bài 55: Mét vuông
  • Vở bài tập Toán lớp 4 bài 56: Nhân một số với một tổng

Kiến Thức Y Khoa

Xin chào các bạn, tôi là người sở hữu website Kiến Thức Y Khoa. Tôi sử dụng content AI và đã chỉnh sửa đề phù hợp với người đọc nhằm cung cấp thông tin lên website https://kienthucykhoa.edu.vn/.

Related Articles

Back to top button